2.3.4. Yhteistyö sidosryhmien kanssaVuokrataloyhtiön ei tarvitse olla asiantuntija kaikilla kestävän kehityksen alueilla. Vaativissa tilanteissa voi turvautua ulkopuoliseen apuun. Yhteistyö antaa myös lisää resursseja toimintaan ja luo myönteistä yrityskuvaa. Esimerkiksi osallistuminen alueellisen kehittämisen työryhmiin tai asukastapahtumien järjestämiseen voi lisätä omankin talon asukkaiden viihtymistä. Samalla rakennetaan myönteistä mainetta. On siis hyvä kartoittaa ja kehittää yhteistyöverkostoa.

 

Järjestöjen yhteiskunnallinen merkitys on lisääntynyt. Järjestöjen etuna on kyky yhdistää liikeyritysten tehokkuus ja julkinen palvelu. Vuokrataloyhtiöiden kannattaa tehdä yhteistyötä laajasti järjestöjen, yritysten ja viranomaisten kanssa.

 

Yhteistyöverkoston rakentamisen ja täydentämisen voi aloittaa tarpeiden kartoittamisella. Kun on kartoitettu alueet, joille tarvitaan tukea, ryhdytään etsimään yhteistyökumppaneita. Kumppaneiden yhteystiedot kannattaa koota omaan tiedostoon, ja sen ylläpitoon kannattaa myös nimetä vastuuhenkilö. Näin taataan yhteystietojen olemassaolo ja ajanmukaisuus kaikissa tilanteissa. Tämän kirjan loppuun on koottu hyödyllistä tietoa avuksi yhteistyö verkoston luomiseen. 


• Toimintaympäristön tuntemus

• Varautuminen toimintaympäristön muutoksiin

• Hyvä imago

• Asiakastyytyväisyys

• Tapaamiset yhteistyötahojen kanssa / v

• Sidosryhmäverkoston jäsenten lukumäärä

• Sidosryhmien kanssa luodut uudet palvelut ja tuotteet

• Osallistuminen eri hankkeisiin ja tutkimuksiin / v

• Investointitukien saaminen sidosryhmäyhteistyön

kautta € / v


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä