2.3.5. Vastuulliset hankinnat ja ostopalvelutYhtiö voi tehdä paljon kestävää kehitystä tukevia valintoja ja päätöksiä hankintojen ja palveluiden yhteydessä. Nykyään monet kiinteistöpalvelut tuotetaan ostopalveluina. Myös silloin tilaaja on vastuussa palvelun laadusta ja sisällöstä – mukaan lukien ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset.

 

Ostopalveluissa kilpailuttaminen on ainoa vaihe, jolloin on mahdollisuus ottaa huomioon ympäristöasiat, sosiaaliset näkökohdat ja asukkaiden kehitysehdotukset. Tarjouspyyntöön ja hankintasopimukseen voidaan kirjoittaa ympäristö- ja muita kestävän kehityksen kriteereitä hankintalainsäädännön mukaisesti. Hyvin laadittu tarjouspyyntö tuottaa helposti vertailtavaa tietoa palveluntuottajista, mutta vaatii paljon sekä laatijalta että tarjouspyyntöön vastaajalta. Se edellyttää, että tarjouspyynnön tekijä on tietoinen niistä palvelun tekijöistä, joilla on eniten merkitystä ympäristön ja asukkaiden kannalta.

 

Kestävää kehitystä tukevien päätösten tekemiseen saatetaan tarvita ulkopuolista tukea. Epävarmoissa tilanteissa on hyvä ottaa yhteyttä asiantuntevaan yhteistyötahoon, kuten kunnan hankintatoimeen tai TEM:n julkisten hankintojen neuvontayksikköön


 


• Hankintojen ympäristövaikutusten vähentäminen

• Materiaalitehokkuuden ja ekotehokkuuden lisääminen

• Eettisesti vastuulliset hankinnat

• Käytettyjen ympäristömerkittyjen tai vastaavien kriteereiden omaavien tuotteiden määrä / kaikkien tuoteryhmän käytettyjen tuotteiden määrä

• Tarjouspyynnöt, joissa on huomioitu kestävään kehitykseen tai ympäristöön liittyviä kriteereitä (lukumäärä) / kaikki tarjouspyynnöt / v


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä