Kestävän kehityksen ohjelma ja ympäristöohjelma


Tämän luvun sisältö


• Ohjelmatyön tavoitteet ja lähtökohdat, 3.1.
• Näin aloitetaan ohjelmatyö, 3.2.
• Kestävän kehityksen ja ympäristöohjelman erot, 3.3.
• Alkukatselmus, 3.4.
• Merkittävien osa-alueiden valinta ohjelmaan, 3.5.
• Ohjelmalomakkeen täyttäminen: päämäärät, tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut, 3.6.
• Johdon rooli ja ohjelman hyväksyminen, 3.7.
• Politiikka ohjelman tueksi, 3.8.
• Ohjelman toteutus, seuranta ja jatkuva parantaminen, 3.9.
• Miten ohjelmatyöstä raportoidaan? 3.10.Ohjelmatyö


Yhtiö päättää omien tarpeidensa mukaan, kumpaa ohjelmaa se alkaa työstää tavoitteellisesti. Voitte valita kestävän kehityksen ohjelman tai ympäristöohjelman. Jos yhtiössä ei ole ennestään ympäristöohjelmaa ja halutaan edetä pienemmissä kokonaisuuksissa, voidaan ensin toteuttaa ympäristöohjelma. Sen valmistuttua voidaan edetä kestävän kehityksen ohjelmaan. Molempien ohjelmien prosessit kuvataan tässä luvussa kohta kohdalta – alkukatselmoinnista arviointiin ja raportointiin asti.

• Ohjelmatyössä käytetään luvun 2 täytettyjä katselmusraportteja sekä luvun 3 ohjeistusta ja ohjelmalomaketta.

• Täytetty ohjelmalomake on siis yhtiön kestävän kehityksen ohjelma tai ympäristöohjelma.


• Ohjelmatyössä käytettävät lomakkeet on myös koottu sivulle Lomakkeet.

 

Kaavio 3. Ohjelmatyön vaiheet


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä