3.1. Ohjelmatyön tavoitteet ja lähtökohdatOhjelmatyöllä toteutetaan kestävää kehitystä järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti. Jos yhtiössä on aiemmin tehty ympäristöohjelma, sen voi päivittää työkalupakin avulla kestävän kehityksen ohjelmaksi. Ympäristöohjelman yhteydessä hankittu tietotaito on siis ilman muuta hyödynnettävissä. Työkalupakkia voi myös käyttää apuna, kun kehitetään jo olemassa olevaa ympäristöohjelmaa.

Ohjelma laaditaan aina vuokrataloyhtiön lähtökohdista. Vaikka yhtiöllänne ei tällä hetkellä olisi mahdollisuutta tehdä kokonaista kestävän kehityksen ohjelmaa tai ympäristöohjelmaa, voitte silti edistää kestävämpää asumista luvun 2 työkalujen ja ohjeiden sekä luvun 4 hyvien käytäntöjen avulla.

Järjestelmällisen ohjelmatyön etu verrattuna yksittäisten työkalujen käyttöön näkyy siinä, että alla mainitut asiat on määritelty selkeästi.


• Tavoitteet
• Arviointi
• Toimenpiteet
• Vastuut
• Seuranta


Ohjelman toteuttaminen vaatii aina jonkinlaisia resursseja tai toimintojen uudelleenjärjestelyjä, usein myös pitempiaikaisia investointeja. Ohjelman luominen yhtiöön vie hetkellisesti työaikaresursseja pois muusta työstä, mutta kauaskantoisesti se helpottaa kestävän kehityksen järjestelmällistä suunnittelua ja toteuttamista.

Tavoitteena on parantaa yhtiön asukkaiden viihtyvyyttä ja henkilöstön työhyvinvointia, vähentää ympäristökuormitusta ja turhia kustannuksia, vaikuttaa asumistottumuksiin sekä juurruttaa yhtiöön kestävän kehityksen toimintakulttuuri. Osa työn vaikutuksista on helposti ja heti havaittavissa, mutta osa niistä on epäsuoria, hankalammin seurattavia ja todennettavissa vasta ajan myötä.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä