3.10. Miten ohjelmatyöstä raportoidaan?Ohjelmatyöstä ja sen edistymisestä raportoidaan sovitusti eri sidosryhmille. Voitte

raportoida vapaamuotoisesti tai käyttää apuna tämän työkalupakin lomakkeita

(katselmointiraportit, ohjelmalomake). Raportti voi olla erillinen asiakirja tai osa yhtiön vuosikertomusta. Ohjelmaraportin tulosten tiivistelmä on suositeltavaa liittää joka tapauksessa vuosikertomukseen.


Raportointi on yksi viestinnän ja imagotyön väline, jolla vuokrataloyhtiö kertoo

kestävän kehityksen asioiden hallinnasta henkilöstölle, asukkaille ja yhteistyökumppaneille. Raportin on hyvä olla asiallinen, vakuuttava ja uskottava. Ohjelman edistymisestä on oleellista tiedottaa muutenkin säännöllisesti ja riittävällä tarkkuudella. Mikäli yhtiö päätyy ratkaisussaan erilliseen raporttiin vuosikertomuksen sijaan, on suositeltavaa, että se sisältää ainakin seuraavat kohdat.


• Perustietoa vuokrataloyhtiöstä: organisaation nimi, yhteystiedot, keskeiset

tunnusluvut

• Tietoa raportista: raportointijakso, sisällön määrittely

• Valittujen osa-alueiden toteutuminen: se, miten tavoitteet on saavutettu, tunnusluvut

• Muutokset ohjelmassa: tavoitteiden ja päämäärien muutokset, osa-alueiden

täydentäminen

• Ohjelman jatko: seuraava katselmus ja raportointiajankohta.


Lisäksi raportti voi sisältää seuraavaa:


• Muut huomionarvoiset kestävän kehityksen teemat tai ympäristöasiat, toimenpiteet ja edistyminen niiden osalta

• Asukkaiden, henkilöstön ja muiden asianosaisten kokemuksia ohjelman toteuttamisesta

• Reagointia ajankohtaisiin asioihin


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä