3.2. Näin aloitetaan ohjelmatyöYhtiön johto siis päättää, lähdetäänkö rakentamaan kestävän kehityksen ohjelmaa vai ympäristöohjelmaa. Samalla päätetään ohjelman aikataulusta ja toteutuksen pääperiaatteista:


• Millaisia resursseja ohjelmatyöhön käytetään?

• Millaisella aikataululla ohjelmatyön eri vaiheet toteutetaan?

• Miten ohjelmatyö sidotaan osaksi johtamista ja taloushallintoa?

• Onko ohjelman toteutussykli yksi vuosi?

• Miten vastuu ohjelmatyöstä jakaantuu?


Näiden päätösten jälkeen aloitetaan varsinainen ohjelmatyö. Työn tueksi suositellaan työryhmää, jossa on edustus esimerkiksi vuokrataloyhtiön johdosta, henkilökunnasta ja asukkaista. Tarvittaessa ryhmää täydennetään.


Edustus eri tahoilta takaa realistisemman näkemyksen ohjelman tavoitteista ja

ohjelmatyötä on helpompi tehdä. Vuokrataloyhtiö rakentaa ohjelman itsenäisesti

työkalupakin avulla, mutta halutessaan se voi hyödyntää myös asiantuntijoita ja ostopalveluita.


 

Kaavio 4. Työkalupakin käyttövaihtoehdot Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä