3.3. Kestävän kehityksen ja ympäristöohjelman erotKestävän kehityksen ohjelma sisältää ympäristöteemojen lisäksi myös sosiaalisia

teemoja. Kahden ohjelman yhtäläisyydet ja erot ilmenevät seuraavasti:


Ympäristöohjelman teemat


• Ympäristöasiat asuinkiinteistöissä, luvut 2.2.1–2.2.2

• Kestävän asumisen tukiprosessit, luvut 2.3.2–2.3.6


Kestävän kehityksen ohjelman teemat


• Asukasosallisuus ja viihtyisyys, luvut 2.1.1–2.1.4

• Ympäristöasiat asuin kiinteistöissä, luvut 2.2.1–2.2.2

• Kestävän asumisen tukiprosessit, luvut 2.3.1–2.3.6


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä