3.4. AlkukatselmusOhjelman rakentaminen jatkuu alkukatselmuksella, jossa kartoitetaan nykytilanne

käyttämällä luvun 2 tarkistuslistoja valitun ohjelman mukaisesti. Pääteemoista

kertovien lukujen alussa on katselmuksen raporttilomake, johon tehdään yhteenveto

pääteeman nykytilasta sekä tarvittavia muita huomioita.


Alkukatselmus toteutetaan yhtiössä vain kerran, ellei toiminta jostain syystä muutu

huomattavasti. Tarkistuslistat ja katselmuksen raportit ovat työvälineitä sekä nyt

ohjelman rakentamisessa että myöhemmin valmiin ohjelman vuosittaisessa arvioinnissa ja päivittämisessä.


Alkukatselmukseen käytetettävät lomakkeet löytyvät myös työkalupakin Lomakkeet -sivulta.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä