3.5. Merkittävien osa-alueiden valinta ohjelmaanMerkittävät osa-alueet valitaan ohjelmaan alkukatselmuksen tulosten ja täytettyjen katselmusraporttien perusteella. Mukaan otetaan osateemat,


• jotka katsotaan ympäristövaikutusten ja sosiaalisen kestävyyden kannalta merkittävimmiksi ja


• joissa on suurin potentiaali kestävän kehityksen mukaisten tulosten saavuttamiseen.


Merkittävät osa-alueet voidaan valita suoraan kahdestatoista osateemasta, tai yhtiö ottaa parhaakseen näkemiä omia aihealueita listan ulkopuolelta. Työkalupakin kaikki teemat on esitelty kaaviossa 1. Omia aihealueita suositellaan ottamaan mukaan, kunhan niiden sosiaaliset tai ympäristövaikutukset arvioidaan merkittäviksi. Osa-alueita valitaan yhtiön resursseihin ja tavoitteisiin nähden realistinen määrä – kuitenkin vähintään neljä. Valitut osa-alueet toimivat perustana, kun ohjelmassa lähdetään työstämään tavoitteita ja toimenpiteitä.

 

Kaavio 1. Kestävä kehitys vuokrataloyhtiössä

 

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä