3.6. Ohjelmalomakkeen täyttäminen: päämäärät, tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutNyt on aika ottaa esille ohjelmalomake. Se koostuu kahdesta osasta:


• Yleistiedot

• Osa-aluelomake


Yleistietosivuille kirjoitetaan muun muassa seuraavia asioita:


• Keskeiset tunnusluvut yhtiöstä

• Kuka yhtiössä vastaa ohjelmatyöstä?

• Yhtiön kestävän kehityksen politiikka tai ympäristöpolitiikka

 

Osa-aluelomakkeet:

Kaikki merkittävät osa-alueet kirjoitetaan omille lomakkeilleen. Niihin merkitään yhtiön valitsemista merkittävistä osa-alueista seuraavia asioita:


• Päämäärät

• Tavoitteet

• Toimenpiteet

• Vastuutahot

• Aikataulut

• Mittarit
• Seuranta
• Raportointi

Sivun oikeassa palkissa on esimerkki kestävän kehityksen ohjelmalomakkeesta, jossa on merkittävänä osa-alueena Energia ja vesi asuinkiinteistöissä. Päämäärien ja tavoitteiden valitsemisen pohjana käytetään alkukatselmuksen raportteja ja niissä esille nousseita parannustarpeita.


Ohjelmatyön hyödyllisyys perustuu siihen, että tavoitteet ovat riittävän täsmällisiä. Selkeät ja laskennalliseen tietoon perustuvat mittarit helpottavat tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen seurantaa. Nämä mittarit toimivat samalla osa-alueen tunnuslukuina. Seurantaa ja raportointia varten yksittäisille toimenpiteille merkitään lomakkeeseen myös aikataulu ja vastuutaho.


 

Kaavio 5. Ohjelman osien hierarkia Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä