ylabanneri-vih


3.7. Johdon rooli ja ohjelman hyväksyminenOhjelmaa työstävä taho tekee ensin ehdotuksen kestävän kehityksen ohjelmasta. Se suositellaan esiteltäväksi hallituksen lisäksi yhtiön henkilökunnalle ja asukkaiden edustajille. Heidän kehitysehdotustensa perusteella ohjelmaan tehdään mahdolliset viimeiset muutokset. Lopullisen version hyväksyy vuokrataloyhtiön johto.


Vaikka ohjelma on erillinen toimenpidesuunnitelma, sillä tulisi olla yhteys yhtiön taloussuunnitelmaan. Ohjelman laatiminen edellyttää resursoinnista vastaavien henkilöiden osallistumista, sillä toteutus riippuu muun muassa rahoituksesta ja työpanoksen suuruudesta.


4655589668 75554b584f z


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä