3.8. Politiikka ohjelman tueksiJohto laatii yhtiölle kestävän kehityksen politiikan tai ympäristöpolitiikan. Siinä tulisi ottaa huomioon myös muut mahdolliset yhtiön toimintaa ohjaavat periaatteet. Politiikassa määritellään ohjelmatyöhön liittyvät keskeiset periaatteet ja yleiset päämäärät, jotka ohjaavat vuokrataloyhtiön toimintaa. Politiikka kertoo henkilökunnalle ja asukkaille siitä, mitkä arvot ja periaatteet ovat yhtiölle tärkeitä. Se viestii asiasta myös sidosryhmille ja rakentaa pohjaa yhteistyölle.


Johdolla on päärooli, kun laaditaan politiikkaa osaksi yhtiön muuta strategista suunnittelua. Mikäli vuokrataloyhtiölle on jo laadittu esimerkiksi ympäristöpolitiikka

tai suunnitelma asukastoiminnan kehittämiseksi, voidaan ne ottaa perustaksi, kun

rakennetaan kestävän kehityksen politiikkaa.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä