Hyvät käytännötKestävän asumisen työkalupakissa esitellään hyviä käytäntöjä, joita vuokrataloyhtiöt jo toteuttavat. Suurin osa on kerätty yhteistyökumppaneilta ympäri Suomea; muutama on kehitetty 4V-hankkeessa. Käytännöistä voi poimia innoitusta ja ideoita kestävän asumisen suunnitteluun ja kehittämiseen.
2.1.1 Asukasosallisuus ja -demokratia

1. Asukkaat mukaan vuokranmääritykseen
Esimerkki VAV Asunnot Oy:n uudesta vuokranmääritystavasta:
Asukkaiden mielipiteet otetaan huomioon vuokranmäärityksessä ja budjetoinnissa – uudella, osallistavalla tavalla.

2. Asukasetujärjestelmä kannustaa vastuulliseen asumiseen
Esimerkki Jyväskylän vuokra-asuntojen asukasetujärjestelmästä:
Pitkäaikainen asuminen vähentää kustannuksia ja ympäristökuormitusta, kun turhat remontit vähenevät. Viihtyisyys ja yhteisöllisyys vahvistuvat, kun asukkaat tuntevat hyvin asuinalueensa.

3. Kesätöihin omaan taloyhtiöön
Esimerkki Asunto Oy Vesakosta: Taloyhtiöön
palkataan kesätöihin oman talon nuoria. Kesätyö
sitouttaa nuoria omaan asuinalueeseensa ja rohkaisee heitä välittämään siitä. Käytäntö lisää yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kestävyyttä.

4. Vireää asukastoimintaa retkeillen
Esimerkkinä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:
Asukkaat ovat aktiivisessa roolissa asukastoiminnan
ja -retkien järjestämisessä.

5. Motivoi asukkaat asukastoimintaan!
Esimerkkeinä motivoinnista: Asukaskokouksien päätteeksi suoritettava arvonta; talotoimikuntakahvit; biojätepussien jakaminen houkuttelee asukkaita mukaan kokouksiin.


2.1.2. Hyvä naapuruus ja asumisen monikulttuurisuus

6. Naapuruussovittelu

Suomen Pakolaisavun Kotilo-projektin tuottaman mallin tavoitteena on lisätä talon sosiaalista kestävyyttä. Sovittelijoiden avulla ratkotaan asukkaiden ristiriitoja sovittelun yleisten periaatteiden mukaisesti. Sovittelijat ovat koulutuksen

saaneita vuokrataloyhtiön asukkaita.


7. Asumisneuvojan talopäivystykset

Esimerkki Myllypuron Kiinteistöistä: Asukkaan on helpompi mennä juttelemaan asumisneuvojalle, jos tämä löytyy läheltä kotia. Näin ehkäistään ongelmien syntyä.


8. Koti kunnossa? -koulutukset asukkaille

Koulutuksessa kerrotaan asukkaan ja vuokranantajan

korjausvelvollisuudet sekä näytetään, miten joitakin kodin kunnossapitotoimia tehdään. Kaikille avoimessa koulutuksessa asukkaat

voivat kysyä neuvoa huolto- ja kiinteistöyhtiön henkilökunnalta. Koulutusta on kokeiltu Suomen Pakolaisavun ja Myllypuron Kiinteistöjen yhteistyönä.2.1.3. Yhteiset tilat ja piha-alueet

9. Asukkaat mukana pihasuunnittelussa

Kaksi esimerkkiä pihojen kehittämiseen asukaslähtöisesti:
VVO-yhtymän Kotipihaohjelma sekä pihakatselmukset Kontulan Kiinteistöissä ja Roihuvuoren Kiinteistöissä. Mallit osallistavat ja sitouttavat asukkaita pitkän ajanjakson suunnitteluun ja oman talon kehittämiseen. Viihtyisän pihan lisäksi tavoitteena on luoda yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta ja turvallisuuden kokemusta.


10. Kaupunkiviljely

Taloyhtiön pihat ja joutomaat voi ottaa yhteiseen käyttöön kaupunkiviljelyn avulla. Asvalttikaan ei estä kaupunkiviljelyä. Esimerkeissä esitellään toimijoita, joilta voi kysyä neuvoa kaupunkiviljelyprojektiin.


11. Ideoita yhteistilojen käyttöön

Yhteiset tilat sopivat hyvin asukkaiden kerhotoimintaan. Asukkaat vastaavat pääasiassa itse toiminnan järjestämisestä. Kerhojen toiminta voi olla ohjattua tai vapaata oleilua yhdessä.


12. Asukasjuhlat

Elojuhlat on hyvä esimerkki siitä, miten taloyhtiön toimintaa tehdään tutuksi asukkaille. Samalla asukkaat saavat mahdollisuuden tutustua naapureihin mukavissa puitteissa.2.1.4. Asumisen turvallisuus

13. Turvallisuustempaus asukkaille
Esimerkki Kontulan Kiinteistöistä: Yksi tapa edistää asumisen turvallisuutta on järjestää yhtiön asukkaille turvallisuustempaus. Tempaus voidaan toteuttaa asukkaiden ja talo yhtiön henkilöstön yhteistyönä.

14. Kodin turvallisuustietoa netistä
Turvallisuusalan nettisivujen esittelyssä ovat mukana kattavat tietolähteet: Toukotalkoot, Kotitapaturmien ehkäisykampanja, Turvallinen koti sekä Kodin turvaopas. Sivustoilta saa käytännönläheistä tietoa kodin turvallisuudesta.


2.2.1. Energia ja vesi asuinkiinteistöissä

15. Kuukausittaiset tiedot veden ja sähkön kulutuksesta innostavat säästämään
Putkiremontin yhteydessä otetaan käyttöön huoneistokohtaisen vedenkulutuksen mittausjärjestelmä. Kulutustietojen välittäminen asukkaille on tehokasta ja halpaa taloyhtiön intran avulla – asukkaat saavat ajantasaista tietoa, joka tukee säästämistä. Laskutus tapahtuu todellisen kulutuksen mukaisesti.


16. Ympäristöekspertti joka talossa
Esimerkkeinä Espoonkruunu Oy, VAV Asunnot Oy ja VVO: Ympäristöekspertti pitää talon ympäristötyön vireänä. Ekspertti toimii tiedon välittäjänä talon asukkaiden ja yhtiön välillä kertomalla asukkaille ekologisista asumistavoista ja viemällä asukkaiden terveisiä yhtiöön.


17. Palkitse energiansäästäjät!
Taloyhtiön toimijoille voi järjestää energiansäästökilpailun Espoonkruunun mallin mukaisesti. Myös aiemmasta energiansäästöstä on hyvä palkita toimijoita (VAV).2.2.2. Jätteet ja kierrätys asuinkiinteistöissä

18. Kierrätyshuoneet

Esimerkki Vesalan Kiinteistöistä: Taloyhtiön yhteisiin tiloihin perustetaan paikka, jossa tarpeeton tavara tulee tarpeelliseksi vaihtamalla omistajaa. Tuo viemättä, vie tuomatta tai tee molemmat!


19. Asukkaiden kirpputorit ja kierrätystapahtumat
Asukkaat voivat järjestää kirpputoreja ja kierrätystapahtumia kierrättääkseen tarpeettomat tavaransa ja tehdäkseen löytöjä. Tapahtumat lisäävät verkostoitumista ja yhteisöllisyyttä alueella sekä edistävät kestävää kulutusta.


20. Ilmaista neuvontaa kestävästä kulutuksesta
Jätelaki velvoittaa kunnat tarjoamaan asukkaille maksutonta neuvontaa jätteen synnyn ehkäisystä ja kierrätyksestä. Esimerkkinä HSY pääkaupunkiseudulla.


21. Yhteiskäyttötavarat
Esimerkkikohteissa on omatoimisesti hankittu tavaroita asukkaiden yhteiseen käyttöön. Malli kertoo, miten tämä toteutuu käytännössä.2.3.2. Viestintä

22. Ideoita avoimeen asiakaspalveluun

Esimerkit pienen ja suuren vuokrataloyhtiön asiakaspalvelusta sekä asiakastyön seurannasta ja kehittämisestä. Myllypuron Kiinteistöt Oy ja VVO.


23. Taloyhtiön intra helpottaa viestintää

Intran avulla asukkaiden on helppo tutustua asumiseen liittyviin asiakirjoihin ja tietoihin. Se on myös taloyhtiölle helppo ja avoin tapa viestiä yhtiön toimista. Esimerkkeinä intra pienestä ja suuremmasta taloyhtiöstä: Asunto Oy Puistokatu 15; Asokotien Kotikulma.


24. Viestintäkampanja innostaa kestävään asumiseen

Esimerkkeinä: Pihapuhetta – viestintäkampanja ilmastonmuutoksesta (VVO); rappuvinkit kestävästä asumisesta (4v-hanke)2.3.3. Osaamisen hallinta

25. Koulutusten ja teemailtojen hyödyt

Espoonkruunu Oy järjestää kohdennettuja koulutuksia ympäristöeksperteille ja avoimia teemailtoja asukkaille.


2.3.4. Yhteistyö sidosryhmien kanssa

26. Yhtiö mukaan aluekehittämiseen?

Esimerkkeinä Hakunilan huolto ja Kontulan Kiinteistöt Oy: Yritykset voivat olla mukana vahvistamassa osaltaan alueen viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä.


27. Yhteistyöllä tukea vanhusten asukaskerholle

Asukkaiden ja yhtiön ei tarvitse toimia yksin kerhotoiminnan järjestämisessä; apua saadaan alueen sidosryhmiltä. Esimerkkinä Veteraanikujan kerho, jonka toimintaa on tukenut muiden muassa Helykoti.2.3.6. toimisto ja ylläpito - energia, vesi, jätteet

28. Työkaluja ympäristövaikutusten vähentämiseen toimistossa
Avuksi toimiston ympäritötyöhön: PETRA jätevertailu (HSY) ja GreenOffice (WWF).

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä