Lisätietoa ja linkkejä taloyhtiöille

 

Yleisesti yhteiskuntavastuusta ja kestävästä yritystoiminnasta

Vastuullisen yritystoiminnan verkosto Finnish Business & Society ry, FiBS

www.fibsry.fi

 

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeistus. Global Reporting Initiative -verkoston (GRI) luoma, paljon käytetty yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto, jota voivat soveltaa kaikki organisaatiot koosta ja toimialasta riippumatta.
www.globalreporting.org

 

 

Vuokrasuhdeasiat

Suomen kuluttajaliiton asumisneuvonta vuokralaisille ja vuokranantajille; sähköposti- ja puhelinneuvonta p. (010) 8022 40

www.kuluttajaliitto.fi > Oikeudet ja asuminen

 

Hyvä vuokratapa -opas
www.vuokranantajat.fi > Vuokrauksen ABC > Hyvä vuokratapa

 

 

Asukastoiminta ja -demokratia

Vuokralaiset VKL ry
www.vuokralaiset.fi

 

Asukasliitto; mm. neuvontaa asukastoimikunnille

www.asukasliitto.fi

 

Asukasdemokratia
www.ara.fi > ARA-asuntokanta > Vuokra-asunnot > Asukasdemokratia

 

 

Monikulttuurisuus

Suomen pakolaisavun Kotilo-projekti; naapuruussovittelutukea, monikulttuurisen asumisen teemoihin liittyviä koulutuksia ja materiaaleja
www.pakolaisapu.fi/kotilo

 

Perustietoa yhteiskunnan toiminnasta 15 eri kielellä

www.infopankki.fi > Asuminen

 

Elämää suomalaisessa kerrostalossa

www.papunet.net > Selkosivut > Tietoa > Elämää Suomessa > Kerrostaloelämää

 

 

Pihat

Pihaopas

www.taloyhtio.net > Asuminen > Pihaopas

 

 

Turvallisuus ja työsuojelu

Suomen pelastusalan keskusjärjestö
www.spek.fi

 

Työsuojeluhallinto
www.tyosuojelu.fi

 

Työterveyslaitos
www.ttl.fi

 

Työturvallisuuskeskus TTK, mm. malli työhyvinvoinnin suunnitelmalliseen kehittämiseen
www.tyoturva.fi

 

Sosiaali- ja terveysministeriö, työhyvinvointi
www.stm.fi > Työsuojelu > Työhyvinvointi

 

 

Kodin turvallisuus

Kodin vaaranpaikat
www.turvallinenkoti.net

 

Kodin turvaopas
turvaopas.pelastustoimi.fi

 

Kotitapaturmien ehkäisykampanja
www.kotitapaturma.fi

 

Kerrostaloasukkaan tarkistuslista
www.toukotalkoot.info > Kerrostaloasukkaan tarkistuslista

 

 

Energiatehokkuus

Motiva, energia- ja materiaalitehokkuustietoutta yrityksille ja asumiseen
www.motiva.fi

 

ESCO-palvelu: palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi
www.motiva.fi > Julkinen sektori > Tuet ja rahoitus > ESCO-palvelu

 

Kiinteistöalan energiansäästösopimus 2010–2016. Lisätietoja:

Motiva www.motiva.fi > Toimialueet > Energiatehokkuussopimus > Kiinteistöala
Rakli www.rakli.fi

 

 

Jätteiden lajittelu ja kierrätys

Kuntien jätelaitokset
www.kierratys.info > yhteistyössä

 

Valtakunnalliset kierrätyspisteet
www.kierratys.info

 

Jätelaitosyhdistyksen ekotehokkuus neuvonta -tietopankki
www.jly.fi/ekoteho

 

Tietoa jätteiden vähentämisestä ja lajittelusta
www.hsy.fi > Jätehuolto

 

Oman kunnan kierrätysyritykset esim.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus www.kierratyskeskus.fi
FIDA www.fida.fi
UFF www.uff.fi

 

 

Korjaus- ja uudisrakentaminen

Ympäristöministeriön sivusto korjausrakentamisen kipupisteiden neuvontaan ja valvontaan
www.korvo.fi

 

Tee parannus! -viestintäohjelma, hyviksi koettuja korjaustapoja, uusia ratkaisuja ja palveluita sekä rahoitusmahdollisuuksia
www.teeparannus.fi

 

Ympäristöministeriö, Perusparantamisen tuet,
www.ymparisto.fi > Asuminen > Perusparantamisen tuet

 

ARA, Avustukset, mm. korjaus- ja energiakatselmusavustuksia
www.ara.fi > Avustukset

 

 

Hankinnat

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö sekä ohjeita ympäristöystävällisiin hankintoihin
www.tem.fi > Kuluttajat ja markkinat > Julkiset hankinnat > Hankintojen neuvonta

 

Arava- ja korkotukilainsäädännön edellyttämästä uudisrakentamisen ja perusparantamisen kilpailumenettelystä,
www.ara.fi > Laatu ja kustannukset > Kilpailuttaminen

 

Tietoa ympäristömerkeistä
www.ymparisto.fi > Yritykset ja yhteisöt > Tuotteet ja hankinnat > Ympäristömerkit

 

Joutsenmerkki eli Pohjoismainen ympäristömerkki, mm. hakukone ympäristömerkityistä tuotteista
www.ymparistomerkki.fi

 

Reilun kaupan puolesta ry, materiaaleja vastuullisista hankinnoista
www.repu.fi > Tilaa materiaaleja

 

 

Koulutus

 

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy
www.kiinko.fi

 

Suomen isännöintiliitto ry
www.isannointiliitto.fi

 

 

Liikkuminen

Motiva, liikenne
www.motiva.fi > Liikenne

 

Taloudellinen ajotapa
www.autoliitto.fi > Testit ja ajoneuvot > Taloudellinen ajo

 

Valtakunnallinen joukkoliikenteen reittiopas
www.matka.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä