Vältä vaaraa!

Suuri osa tapaturmista tapahtuu kotona. Kansallisen uhritutkimuksen mukaan kotona sattui yli 300 000 tapaturmaa vuonna 2009.


Onnettomuuksia voidaan ehkäistä pienilläkin toimenpiteillä. Esimerkiksi kodin sähkölaitteet kannattaa pitää kunnossa. Televisio-, pesukone- ja muut sähkölaitteistopalot aiheuttavat vuosittain huomattavat kustannukset ja paljon murhetta.

Muistathan, että palovaroittimen hankkiminen ja asentaminen on asukkaan vastuulla. Asunnon jokaista 60 neliötä kohti kuuluu olla yksi palovaroitin. Myös kotivakuutus kannattaa hankkia asunnon ja tavaroiden turvaksi. Vakuutusehtoihin on syytä tutustua huolellisesti; vakuutuksissa on eroja ja niihin sisältyy erilaisia rajoituksia.

 

 

Tiesitkö tämän talosuojelusta?

Taloihin, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa, tulee nimetä talosuojelujohtaja. Mikäli talossa on väestönsuoja, valitaan myös väestönsuojanhoitaja sekä molemmille vastaaville varahenkilöt. Nimettyjen henkilöiden tulee asua kyseisessä talossa. Huomaa, että talosuojelusta käytetään myös nimitystä taloturvallisuus ja suojelujohtajaa voidaan kutsua myös turvallisuuspäälliköksi.

 

Talosuojelun tavoitteena on…

• turhien onnettomuuksien välttäminen

• paloturvallisuus

• nopean avun saanti

• ensiapuvalmius

• tapaturmien ehkäisy

• murtosuojaus ja rikosten ehkäisy

• suojautumisvalmius (sisälle, väestönsuojaan)

• varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin

• oikea ongelmajätehuolto

 

Taloyhtiö järjestää säännöllistä koulutusta suojeluhenkilöstölle. Suojeluhenkilöstön tärkeimpiä tehtäviä on tiedottaa ja neuvoa asukkaita kodin ja talon turvallisuusasioissa. Hyviä mahdollisuuksia tiedottamiseen ovat esimerkiksi asukastoimikunnan kokoukset, yhteiset juhlat, talkoot ja ilmoitustaulut. Suojeluhenkilöstön yhteystiedot on hyvä laittaa näkyville porraskäytävän ilmoitustaululle.


Tulosta tästä  ja kiinnitä se ilmoitustaululle!

 

”Suojelujohtajan työ ei välttämättä odota kaukaista sotaa. Tulipalon sattuessa palopäällikkö saattaa etsiä talon suojelujohtajan käsiinsä ja esimerkiksi määrätä hänet johtamaan porraskäytävän evakuointia.”

Helsingin pelastusliiton johtaja Ilkka Kianto

 

”Asukkailla pitäisi olla perustietämys siitä, miten toimitaan, kun sattuu huoneistopalo tai joku saa sydänkohtauksen. Ensiaputaidot ja alkusammutustaidot ovat tärkeitä.”

Asukasliiton puheenjohtaja Pertti Villo

 

 


 

 

 

Katso hyvät käytännöt:

Iloa ja hyötyä turvallisuustempauksesta

 

 

Katso myös:

Toukotalkoot - Kerrostaloasukkaan tarkistuslista

 

-lomake

 


 

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä