Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Företaget

25 års arbete för en bättre miljö

 

Huvudstadsregionens Återanvändningscentral erbjuder ett alternativ till slit-och-släng-kulturen. I våra butiker kan du hitta användbara och unika föremål och få information om möjligheter att göra miljövänliga konsumtionsval.

 

Huvudstadsregionens Återanvändningscentral är ett allmännyttigt företag utan vinstsyfte. Målet med verksamheten är att förbättra livsmiljön genom att minska mängden avfall och att öka miljömedvetenhet.

 

Återanvändningscentralen har fem butiker i Huvudstadsregionen: en i Vanda, två i Esbo och två i Helsingfors. I våra butiker hittar du nyttiga och förmånliga föremål och får information om hur du kan minska miljöpåverkan från konsumtionen.

 

Vi tar emot och hämtar användbara föremål som vi sedan säljer eller ger vidare.

 

Centralt i vår verksamhetsidé är att bedriva allmännyttig verksamhet genom att öka miljömedvetenhet särskilt hos invånare och aktörer i huvudstadsregionen. För att nå målet producerar och marknadsför Återanvändningscentralen rådgivnings- och utbildningstjänster. (Miljöskolan Polku, Utbildningstjänsten Tuuma)

 

Rådgivnings- och utbildningstjänsterna är riktade till invånare, företag och andra organisationer. Återanvändningscentralen producerar även egna rådgivningstillfällen och -material med tillgängliga resurser. En del av inkomsterna från försäljning av begagnade varor används till att anordna miljöutbildning.

 

Vi är också ett socialt företag. En stor del av arbetstagarna har varit långtidsarbetslösa. Vi erbjuder också rådgivning i miljöfrågor för barn, ungdomar och pedagoger. Årligen deltar ca 30 000 personer i vår rådgivningsverksamhet.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä