Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Kontaktuppgifter

Återanvändningscentralens administration och miljöutbildning

Fiskhamnen, Hermans strandväg 2A, 00580 Helsingfors
Administration: 050 501 4868
FO-nummer 0809814-5

Miljöutbildning:

Miljöskolan Polku: 0400 348 100
Utbildningstjänsten Tuuma: 0400 348 115

Butiken i Byholmen (Helsingfors)

Byholmsgatan 8, 00580 Helsingfors
Tfn 0400 348 111

Butiken i Östra centrum (Helsingfors)

Handelshusgatan 12, 00930 Helsingfors
Tfn 0400 344 863


Varuhus i Knektbro (Esbo)

Vävarsvägen 3, 02630 Esbo
Tfn 0400 348 114

Butiken i Finnå (Esbo)

Rustohållargatan 1, 02270 Esbo
Tfn 0400 348 160

Butiken i Björkby (Vanda)

Släckruskvägen 2, 01360 Vanda
Tfn 0400 348 113


Använd Reseplaneraren för att hitta till oss.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä