Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Pedagogiska program för barn och ungdomar


För alla:

Vi anlägger en maskkompost

Mål Att förstå hur organiskt material bryts ned och hur näringen cirkulerar i naturen. Innehåll:Vi anlägger en maskkompost i klassen och går igenom matens livscykel.

Daghem, Klass 1-2:

Björnen Kaarlo och sorteringens ABC

Mål Att lära sig sortera avfall rätt. Innehåll Kaarlo berättar om en mystisk säck han och Lennu hittade i sin skog. Vi övar oss att sortera olika sorts skräp tillsammans med Björnen Kaarlo

Papprets livscykel

Mål:Att bekanta sig med livscykeln och miljöpåverkan för olika föremål. Innehåll: Vi diskuterar om olika produkters livscykel och funderar på hur naturresurser kunde användas effektivt. Vi ritar de olika skedena i papprets livscykel. Därefter viker vi hattar av tidningspapper.

Leksaksdrama

Mål Vi sätter oss in i frågor om hur mycket leksaker man behöver och funderar på vad det blir av alla övergivna leksaker. Innehåll Vi gör en fantasiresa till leksakernas värld genom dramalek. Under resans gång får vi veta bla. hur leksakerna önskar bli behandlade.

Grunkfeber (Dockteater)

Mål Att fundera på miljöpåverkan av vår konsumtion och hur mycket konsumtion som är skälig. Innehåll Vi ser en dockteaterföreställning om vådan att vilja ha för mycket saker och om vänskap. Efter föreställningen deltar publiken i en lekfull läkargranskning och får ett recept mot Grunkfeber.

Klass3-6 :

Sorteringsspel

Mål: Att lära sig att sortera avfall som uppkommer hemma och i skolan. Innehåll Vi bekantar oss med varifrån alla våra saker kommer och funderar på varför det finns så mycket avfall. Vi lär oss sedan hur olika sorts avfall borde sorteras och att avfall kan användas som råvara till nya produkter.

Papprets livscykel och miljöbingo

Mål:Att bekanta sig med livscykeln och miljöpåverkan för olika föremål. Innehåll Vi diskuterar om olika produkters livscykel och funderar på hur naturresurser kunde användas effektivt. Vi ritar de olika skedena i papprets livscykel och repeterar därefter det inlärda genom att spela miljöbingo.

Stoppa Sopbomben

Mål Att lära sig hur man kan minska sopmängderna genom egna vardagsval. Innehåll Vi bekantar oss med Hespova stad, som har problem med ett ständigt växande sopberg, och en allt större konsumtion. Under workshopens gång framkommer hur man kan utnyttja återvunnet avfallsmaterial för att tillverka nya saker och hur man kan minska avfallsmängderna. Workshopen kan också hållas av klassens egen lärare, materialet utlånas till skolor.

Vår familjs sommarlov

Mål Att förstå miljöpåverkan av konsumtionen. Innehåll Eleverna bildar olika ”familjer” och gör upp en semesterplan. Semestervalen poängsätts sedan enligt sin miljöpåverkan.

Klass 7-9:

Sorteringsspel

Mål: Att lära sig att sortera avfall som uppkommer hemma och i skolan. Innehåll Vi bekantar oss med varifrån alla våra saker kommer och funderar på varför det finns så mycket avfall. Vi lär oss sedan hur olika sorts avfall borde sorteras och att avfall kan användas som råvara till nya produkter.

Vår familjs sommarlov

Mål Att förstå miljöpåverkan av konsumtionen. Innehåll Eleverna bildar olika ”familjer” och gör upp en semesterplan. Semestervalen poängsätts sedan enligt sin miljöpåverkan.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä