Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Upprustning av hushållsmaskiner

Våra butiker tar gratis emot alla slags elektriska och elektroniska apparater från hushållen. Apparaterna behöver inte vara fungerande. Sandvikens butik kan dock ta emot endast mindre apparater.

Återanvändningscentralen kontrollerar om apparaterna är i skick och reparerar dem om det är ekologiskt och ekonomiskt klokt. Apparaterna som säljs i butiken har en månads garanti. Ifall apparaten inte kan sättas i skick sänds den vidare till ett auktoriserat företag som tar tillvara allt återanvändbart material.

tiskikone


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä