Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Utbildningstjänsten Tuuma

Blås nytt liv i er miljöverksamhet!

Tuuma erbjuder verktyg för miljöarbetet och aktiviteter för företag och föreningar. Våra utbildningsverkstäder inspirerar till att fundera över, att motivera, att skrida till verket och att skapa en gynnsam atmosfär för miljöarbetet.

Vi erbjuder utbildningar på finska och engelska.

Med en kunnig personal kan företagets miljölöften förverkligas till praktisk verksamhet och värdefull kunskapspotential. Genom Tuumas effektiva och praktiskt orienterade utbildningsverksamhet kan man förstärka miljökännedomen i organisationer av alla storlekar.

Tuuma erbjuder interaktiv och uppmuntrande utbildning för bl.a.:

  • Företag och föreningar
  • Yrkesaktiva i fastighetsbranschen
  • Arrangörer av festivaler och andra tillställningar


Tuuma bjuder också på aktiverande bord för tillställningar och temadagar.


För mer information, se den finska sidan.


Fråga mer och beställ en egen utbildning!

tuuma(at)kierratyskeskus.fi, 0400 348 115Gratis miljörådgivning

HSY


Återanvändningscentralen bjuder på gratis miljörådgivning till vuxen-, barn-, och elevgrupper såsom till pedagoger. I huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) och i Kyrkslätt finansieras rådgivningen av HRM.

 

Kontakta oss och fråga mer!

koulutus@kierratyskeskus.fi / p. 0400 348 100Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä