Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Utlåning och uthyrning

Återanvändningscentralen önskar hjälpa invånarna i huvudstadsregionen att göra lätta ekohandlingar. Vi lånar ut transportcyklar och släpkärror.

 

Nya transportcyklar för kunderna

Återanvändningscentraler lånar transportcyklar åt sina kunder för transport av varorna. Det finns en cykel i varje butik: Sandviken, Byholmen, Björkby och Mattby. Vi vill sporra kunderna till mera ekologiska transporter och hjälpa våra kunder som inte har tillgång till bil.

Man får låna cyklarna genom att betala en pant om 50 euro. Lånetiden är fem timmar och man kan också använda dem till annat än transport av varor från Återanvändningscentralen. Transportcyklarna är försedda med en låda framtill (88 x 62 x 50 cm) där det ryms till exempel ett par stolar eller en TV-apparat.

 

kuljetuspyöräLåna en släpkärra gratis!

Det är alltid besvärligt att flytta och att transportera saker omkring, speciellt ifall man ska få sakerna att rymmas i en personbil. Invånarna i huvudstadsregionen kan gratis låna en täckt släpkärra från Återanvändningscentralen.

Släpkärror kan man låna gratis mot en 50 euros pant. För att få låna kärran ska du också ta med registerutdraget till bilen och ditt körkort. Lånetiden är en dag, d.v.s. släpkärran ska återlämnas i gott skick före stängningstid till samma butik som den lånades från. Man kan låna en släpkärra högst en gång/vecka.

Man kan reservera kärran per telefon från butiken. Byholmen: tfn 0400 348 111, Esbo: tfn 0400 348 114, Vanda: tfn 0400 348 113.

 

 
IMG 1075[1]

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä