Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ympäristöjohtaminen

Ympäristöasioiden hallinta yrityksessä vaatii kokonaiskuvan hahmottamista sekä suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä. Apuna voi käyttää virallista ohjelmaa, josta saa sertifikaatin hyvin tehdystä työstä. 

Koulutuspalvelu Tuuman tavoitteena on auttaa teitä niin, että ympäristötyö tulee osaksi yrityksen arkea. Asiantuntijamme voi olla mukana ympäristötiimin kokouksessa tai sparrata ympäristövastaavaa ympäristöosaamisen hallinnassa. Ympäristöpolitiikka tai viestintäsuunnitelma syntyy mukavasti johdon pajassa ja on valmis otettavaksi käyttöön.

Kerro, mikä teillä vaatisi kehittämistä!

Esimerkiksi näissä tilanteissa voimme olla teille avuksi

  • Ympäristötyön käynnistäminen ilman ulkoista sertifikaattia
  • Tuki virallisen sertifikaatin hakuvaiheessa 
  • Ympäristötyön nykytilan katselmoinnit ja toimintaehdotukset
  • Ympäristöjärjestelmän valinta ja käytännön toteutuksen suunnittelu
  • Ympäristötyöstä viestiminen sisäisesti ja ulkoisesti
  • Uuden taloyhtiön jätehuollon suunnittelu
  • Ekokompassin avainhenkilökoulutukset

Katso myös:
Tapahtumien ympäristövaikutusten hallinta
Henkilöstön motivointi ja ympäristöosaamisen hallinta
Valmennukset ja työpajat johdolle


ReferenssejäKysy lisää!

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä