Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Tietokoneiden uudelleenkäyttö kannattaa!

Kierrätyskeskuksen tarkoituksena on pidentää tavaroiden käyttöikää ja vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää, joten tietokoneet pyritään ensisijaisesti korjaamaan uudelleenkäyttöön.

Korjauskelvottomat tietokoneet ohjataan sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) valtuutetuille käsittelijöille, jotka erottelevat niistä kaiken kierrätyskelpoisen hyötykäyttöön. Yhteistyökumppaneina toimivat tuottajayhteisö SERTY sekä tuottajayhteisöksi hakeutuva Suomen Kierrätysyhteisö.


Lahjoituksesi hellii ympäristöä

Rikkinäisistä tietokoneista voi saada käyttökelpoisia varaosia, joten lahjoittamalla tietokoneen uusiokäyttöön säästät luonnonvaroja 20-kertaisen määrän SER-keräykseen vientiin verrattuna! Lahjoittamalla pidät siis huolta luonnosta.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä