Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ajankohtaista

Käsitys-hanke määritteli kestävän kehityksen kasvatuksen sanaston ja käytännöt

Tiedote 9.9.2013


Lähes sata kestävän kehityksen kasvatuksen kenttään kuuluvaa keskeistä termiä on määritelty Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toteuttamassa Käsitys-hankkeessa. Määrittelytyö tehtiin yhdessä laajan asiantuntijaverkoston kanssa. Hankkeen tuotokset on tarkoitettu käytännön työkaluksi ympäristökasvatuksen parissa toimiville ja siitä kiinnostuneille.  


– Alan toimijoilla on ollut erimielisyyksiä käsitteiden käytössä. Tämä vuoksi on ollut epäselvää, mihin ympäristökasvatus hallinnossa sijoittuu. Yhteiset käsitteet edistävät alan yhteistyötä ja kommunikointia, kertoo hankekoordinaattori Joanna Nikodin.     


Ympäristökasvatuksen kenttä on kasvanut ja laajentunut. Käsitteiden määrittelyn lisäksi hankkeessa etsittiinkin kestävän kehityksen kasvatuksen hyviä käytäntöjä, ohjausta, vastuita ja toimintaa kunnallisella, alueellisella ja valtakunnan tasolla. Esimerkkejä on muun muassa varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, kulttuurityöstä ja kuntaorganisaatioiden ympäristötyöstä. Kuvaamalla erilaisia ympäristökasvatuksen polkuja haluttiin selkeyttää toimijoiden välisiä suhteita ja vastuita. 


Yhteinen käsitys – kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen sanasto ja käytännöt on saatavilla PDF-julkaisuna ja painettuna kirjana. Materiaali löytyy kokonaisuudessaan verkosta osoitteesta www.yhteinenkasitys.fi


Hankkeen rahoitti ympäristöministeriö vuosina 2012–2013.


Julkaisun tiedot:

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsinki 2013, ulkoasu: 115 s.

Kieli: suomi, ISBN: 978-952-272-519-6 (painettu versio) 


Tilaa julkaisuja maksutta omaan käyttöön

Ympäristökoulu Polku, puh. 0400 348100, polku@kierratyskeskus.fi


Lisätietoja:

Joanna Nikodin, 0400 348107, joanna.nikodin@kierratyskeskus.fi


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä