Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ajankohtaista

Kierrätyskeskuksen ympäristökoulutuksilla ja kädentaitopalveluilla uudet nimet

20-vuotisjuhlavuottaan viettävän Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ympäristökoulutuksilla ja kädentaitopalveluilla on uudet nimet. Koulutusta kasvattajille, koululaisille ja päiväkodeille tarjoaa nyt Ympäristökoulu Polku. Ympäristöneuvontaa yrityksille, taloyhtiöille, järjestöille ja erilaisiin tapahtumiin voi tilata Koulutuspalvelu Tuumasta. Kädentaitopalvelu Näprä myy ja välittää ilmaiseksi kädentaitomateriaalia sekä järjestää pajoja.

Kierrätyskeskus on vuodesta 1990 lähtien tarjonnut ympäristöneuvontaa kaupunkilaisille jätteen synnyn ehkäisyyn, lajitteluun, materiaalitehokkuuteen ja kestävään kulutukseen liittyen. Nimiuudistuksen taustalla on koulutuskokonaisuuksien selkeyttäminen, jotta yhä useampi löytäisi tarpeellista tietoa pienistäkin ympäristöteoista.

”Ympäristökoulutuksen toimintakenttä ja asiakaskunta ovat viime vuosina laajentuneet niin, että on tarpeen näkyä ulospäin selkeillä nimillä. Tuuma ja Polku kertovat matkasta, joka meidän on kuljettava kohti kestävämpää yhteiskuntaa", kertoo vt. koulutustoimintojen johtaja Katja Viberg.

Koulutuspalvelu Tuuman ympäristökoulutukset, luennot ja workshopit koskevat jätteiden lajittelua ja vähentämistä, energian säästämistä sekä ilmastonmuutosta. Käytännöllistä konsultointia voi tilata esimerkiksi toimiston tai taloyhtiön oman ympäristöjärjestelmän rakentamiseen. Tuuma pyrkii antamaan yrityksille ja yhteisöille työkaluja henkilöstön tai muun ryhmän motivoimiseksi ympäristötoimiin.

Ympäristökoulu Polku puolestaan tukee pääkaupunkiseudun päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ympäristökasvatustyötä sekä kehittää ympäristökasvatusmenetelmiä ja -materiaaleja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koulutus sisältää oppitunteja, nukketeatteria, Ämmässuo-opastuksia sekä kursseja kasvattajille. Aiheina ovat kestävä kulutus ja jätteiden vähentäminen.

Kädentaitopalvelu Näprä (entinen Askartelupörssi) koostuu kädentaitotarvikkeiden myynnistä (tällä hetkellä Hietalahdessa ja Matinkylässä), ilmaistukusta ei-kaupallisille tahoille (Hietalahti) sekä luovista, ryhmille tarkoitetuista kierrätysmateriaalipajoista.

pajat1Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä