Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ajankohtaista

Kierrätyskeskus edistää kohtuutaloutta

Perjantaina 24.9.2010 puhutaan talouskasvun vaihtoehdoista Kasvu murroksessa -konferenssissa Vanhalla ylioppilastalolla. Tapahtumaa tukeva Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus osallistuu keskusteluun ja julistautuu degrowth-taloutta eli suomennettuna kohtuutaloutta edistäväksi yritykseksi. 

 

Suomen Degrowth-verkoston mukaan degrowth-talous tarkoittaa vapaaehtoista talouden koon rajoittamista, ympäristön ja luonnonvarojen talouskasvulle asettamien rajojen tunnistamista ja pyrkimystä pois sokeasta uskosta talouskasvun ja hyvinvoinnin yhteyteen. Kohtuutalouden mukaisen yritystoiminnan lähtökohdiksi on esitetty tuotannon ja kulutuksen vähentämistä sekä sitä, ettei liiketoiminnan päämääränä saa olla osakkeenomistajien varallisuuden kasvattaminen.

 

Myös Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus haluaa edistää talousmallia, jossa toimitaan ympäristön kantokyvyn rajoissa. Kierrätyskeskuksen toiminnan tavoitteena on elinympäristön parantaminen jätteen määrää vähentämällä ja ympäristötietoisuutta lisäämällä. Yleishyödyllisenä yhtiönä Kierrätyskeskus ei tavoittele voittoa osakkeenomistajilleen, vaan ohjaa voitot toiminnan edelleen kehittämiseen.

 

Julistautumalla degrowth-taloutta edistäväksi yritykseksi Kierrätyskeskus haluaa herätellä keskustelua ja muistuttaa, että esitetty toimintamalli yrityksille on mahdollista jo nyt.

 

"Kun Kierrätyskeskus perustettiin ja päätettiin yhtiöittää 20 vuotta sitten, toiminnan kannattavuutta epäiltiin. Vuodet ovat osoittaneet, että tällainenkin yritystoiminta voi menestyä", kommentoi toimitusjohtaja Juha Lehtikuja

 

Yritystoiminnasta keskustellaan lisää Kasvu murroksessa -konferenssin Yritysten tulevaisuusskenaariot -työryhmässä. Kierrätyskeskuksen toimintaan voi tutustua myös konferenssin infopöydällä.  

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Lehtikuja, p. 050 501 4851

Hankepäällikkö Eija Koski, p. 045 636 6302


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä