Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ajankohtaista

Kierrätyskeskus mukaan kestävän kehityksen sitoumukseen

Tiedote 28.11.2014

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on sitoutunut kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Kierrätyskeskus osallistuu kahdella sitoumuksella, joista toinen koskee resurssiviisasta taloutta ja toinen luonnon kantokykyä kunnioittavia elämätapoja.

– Lähdimme mukaan, koska ympäristön säilyttäminen elinkelpoisena kuuluu Kierrätyskeskuksen mission ytimeen, kertoo toimitusjohtaja Juha Lehtikuja. 

Toiminnallaan Kierrätyskeskus vähentää luonnonvarojen kulutusta ja jätteiden määrää. Resurssiviisaan talouden edistämiseksi Kierrätyskeskus aikoo lisätä uudelleenkäyttöön välitettyjen tavaroiden sekä säästettyjen kiinteiden luonnonvarojen määrää vähintään 10 prosentilla vuosittain. Näin ollen vuonna 2018 Kierrätyskeskuksen kautta lähtee kiertoon 3,7 miljoonaa tavaraa ja samalla säästetään kiinteitä luonnonvaroja noin 40 000 tonnia. Tavoite saavutetaan löytämällä uusia asiakasryhmiä ja laajentamalla toimipisteverkostoa.

Luonnon kantokykyä koskevana tavoitteena Kierrätyskeskus sitoutuu kehittämään kaupoistaan kestävän kehityksen keskuksia. Niissä levitetään ympäristötietoa ja edistetään yhteisöllistä toimintaa. Keskuksissa järjestetään esimerkiksi tapahtumia, tavaroiden korjauspajoja ja tarjotaan kokoontumistiloja.

Kierrätyskeskus kouluttaa myös henkilökuntaa ympäristöasioissa ja sitoutuu tarjoamaan neljä laadukasta ympäristökoulutusta jokaiselle työntekijälle, vaikka henkilöstömäärä kasvaa. Lisäksi Kierrätyskeskus kehittää koulutussisältöjä vastaamaan paremmin työn tekemiseen liittyviä ympäristökysymyksiä. Jokaiselta työntekijältä odotetaan osallistumista talon ympäristötyöhön ja aktiivista roolia ympäristötiedon levittäjänä omassa työssään.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Yhteiskuntasitoumuksessa yhteiskunnan eri toimijat antavat omat toimenpidesitoumuksensa yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi.

Lue Kierrätyskeskuksen sitoumukset kokonaisuudessaan:

Uudelleenkäytöllä luonnonvarojen säästöä

Ympäristötietoa ja osallistumisen mahdollisuuksia asiakkaille ja työntekijöille

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha lehtikuja, 050 501 4851


Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on Helsingin kaupungin tytäryhtiö. Muita omistajia ovat muun muassa HSY, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä joukko kansalaisjärjestöjä. Yritys ei jaa voittoa omistajilleen. Kaikki tuotot käytetään toiminnan tarkoitusperien edistämiseen, ympäristötyöhön ja työllistämiseen. 


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä