Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ajankohtaista

Kierrätyskeskus Sosiaalisen työllistämisen yhteistyöryhmään

TIEDOTE


Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on ollut perustamassa Sosiaalisen työllistämisen yhteistyöryhmää yhdessä muiden allekirjoittaneiden järjestöjen kanssa Helsingissä 22.10.2010. Tavoitteena on tiivistää toimialan järjestöjen yhteistyötä ja vaikuttaa päätöksentekoon sekä lainsäädäntöön ja välityömarkkinoiden kehittämiseen.


Sosiaalisen työllistämisen toimialan järjestöt haluavat kiinnittää huomiota monialaisten palvelujen vaikuttavuuteen. Alalle jo vakiintuneen käytännön ja kokemuksen mukaan ihmiset hyötyvät parhaiten palveluista, jotka sisältävät työllistämisen ohella muiden viranomaisten tuottamia tukipalveluja.


Suomalaisen yhteiskunnan yksi suurimpia ongelmia on korkea työttömyys ja sosiaalinen eriarvoisuus. Taloudellisista suhdanteista riippumatta työttömyysluvut ovat pysyneet korkeina ja kansalaisten tuloerot ovat myös kasvaneet voimakkaasti viime vuosien aikana. Osalla pitkään työttöminä olleista on myös vakavia terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Tilastojen mukaan Suomessa on myös lähes 900 000 köyhää, joiden osallistumismahdollisuudet kansalaisyhteiskunnan toimintaan ovat rajallisia.


Ihmisten ongelmien monimutkaistuminen näkyy myös siinä, etteivät yhteiskunnan tarjoamat palvelut muodosta toisiaan tukevaa kokonaisuutta, vaan pahimmassa tapauksessa ne voivat tiputtaa asiakkaan kaikkien palvelujen ulkopuolelle.  Valtion ja kuntien ikuinen rahoituskiista vaarantaa myös kansalaisten tasavertaisia oikeuksia päästä heille kuuluvien palvelujen piiriin.


Korkeista työttömyysluvuista johtuen monia ongelmia ”hoidetaan” työllisyyspoliittisina toimenpiteinä. Osa kansalaisista on väärissä heille sopimattomissa palveluissa, jotka eivät tue aidosti työllistymistä ja kuntoutumista työmarkkinoille.


Vuosien aikana on kehittynyt työllisyyden hoidon sisään vahva kolmannen sektorin ja kunnallisten toimijoiden verkosto. Yleisesti puhutaan sosiaalisen työllistämisen toimialasta, joka toimintana sisältää työn tekemisen ja työllistämisen lisäksi paljon kuntouttavia ja koulutuksellisia palveluja.  Sosiaalisen työllistämisen toimiala ei ole käsitteenä saanut sille kuuluvaa arvoa, eikä se myöskään ole vakiintunut lainsäädännössä ja viranomaisten kielenkäytössä. Muutamat uuteen työvoimapalvelulakiin liittyvät asetukset ovat myös viimeaikoina kaventaneet sosiaalisen työllistämisen toimijoiden mahdollisuuksia toteuttaa omaa perustehtäväänsä. Viimekädessä sijaiskärsijöinä ovat aina palveluja tarvitsevat asiakkaat. 


Sosiaalisen työllistämisen järjestöjen yhteistyöryhmä haluaa vaikuttaa eduskuntavaalien jälkeiseen hallitusohjelmaan ja vaatii sosiaalisen työllistämisen merkityksen ja vaikutusten selvittämistä seuraavalla hallituskaudella. Työelämän vaatimusten koventuessa on tärkeää kehittää sellaista joustavaa työelämää, joka mahdollistaa kaikkien osallistumisen ja työpanoksen heidän omien edellytystensä ja kykyjensä mukaisesti. Sosiaalisen työllistämisen järjestöjen yhteistyöryhmä haastaa yhteiskunnan keskeiset tahot kehittämään Suomeen joustavia työmarkkinoita.   

   

Helsingissä 1.12.2010

 

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry TPY

Vates säätiö

Sininauhaliitto ry

Työttömien valtakunnallinen yhteistyöjärjestö

Suomen Kierrätyskeskusten yhdistys ry

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus OY

Oktetti ry

 

 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on merkittävä työllistäjä välityömarkkinoilla. Esimerkiksi vuonna 2009 yhtiö työllisti palkkatuella ja kuntien tuella 159 henkilöä. Lisäksi työharjoittelussa, työelämävalmennuksessa, avotyössä, kuntouttavassa työssä ja työkokeilussa teki töitä yhteensä 184 henkilöä. Kierrätyskeskus merkittiin työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään sosiaalisten yritysten rekisteriin helmikuussa 2008.

 

 


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä