Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ajankohtaista

Miten Kierrätyskeskuksen omaa ympäristöosaamista hallitaan?

Tiuhaan vaihtuva henkilöstö ja monimuotoinen työyhteisö tuovat haasteita osaamisen ja ympäristötyön hallintaan. Keinoja onnistumiseen on kuitenkin monenlaisia.

  • Ympäristötyö jalkautetaan eri tasoille
  • Kaikille henkilöstöryhmille tarjotaan tietoa ja tukea
  • Ympäristötyön laatu vahvistetaan ympäristösertifikaateilla 
  • Yhdessä tekemällä osaaminen tarttuu ja kasvaa

Rakenteet

Kierrätyskeskuksen tavoitteena on auttaa ihmisiä ja yrityksiä vähentämään luonnonvarojen kulutusta, kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä lisätä osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia. Ympäristöjohtamisen menetelminä Kierrätyskeskuksella on käytössään sisäiset ympäristötarkastukset, HSY:n hallinnoima Ekokompassi ja Helsingin kaupungin ekotukityö. Kalasataman toimistolla on käytössä myös WWF:n Green Office -järjestelmä. Ympäristötyötä johtaa ympäristövastaava, apunaan eri osastojen avainhenkilöiden muodostama ympäristötiimi. 

Toimipisteissä ympäristötyön apuna ovat Kierrätyskeskuksen koulutuslinjan asiantuntijat, jotka vetävät koulutuksia, toimivat ekotukihenkilöiden neuvojina sekä auttavat käytännön ympäristötyössä ja tapahtumien suunnittelussa. Tavoitteena on tehdä arjen ympäristötyötä ja ratkaisuja entistä näkyvimmiksi myös asiakkaille. 

Henkilöstökoulutus ja sisäinen ympäristöviestintä

Kierrätyskeskuksen henkilökunnalle järjestetään omia matalan kynnyksen Ekopassi-ympäristökoulutuksia, joissa käydään läpi työhön liittyvää ympäristötietoa. Tällä tavoin pystytään konkretisoimaan ja jalkauttamaan ympäristöohjelman strategiset tavoitteet sekä autetaan henkilöstöä viestimään ympäristöasioista myös asiakkaille. 

Yksi ympäristökoulutuksen aihe on luonnonvarojen kulutus, joka on myös Kierrätyskeskuksen tärkeä ympäristöviesti. Myymälöidemme asiakkaiden kassakuiteissa näkyy ostosten positiivinen luonnonvarasäästö, joten on tärkeää, että asia on tuttu myös kaikille Kierrätyskeskuksessa työskenteleville. 

Henkilökunnan Ekopassi-ympäristökoulutuksia pidetään vuosittain noin 200 tuntia. Niihin voivat osallistua työajalla kaikki kierrätyskeskuslaiset palvelusuhteen laadusta riippumatta. Myös vapaaehtoistehtävissä mukana olevat ovat tervetulleita. Koulutukset on suunniteltu osallistaviksi ja keskustelulle annetaan paljon tilaa. Koulutuksiin osallistumisesta saa myös todistuksen. Ympäristöosaamisen tasoa ja kehittymistä seurataan myös osaamiskartoituksilla.

Kierrätyskeskuksessa työskentelevistä noin 15–20 prosenttia on muuttanut Suomeen muualta, mutta selkeäkielinen ja toiminnallinen koulutus on yhtä hyvä kenelle tahansa. Ympäristöasiat ovat esillä myös perehdytyksissä, intranetissä ja henkilöstölehdessä.

Kiinnostuitko? Kysy lisää tai tilaa meiltä konsultointia ympäristöosaamisesta yrityksissä!


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä