Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ajankohtaista

”Monta lajia, yksi planeetta, yksi yhteinen tulevaisuus” –Maailman ympäristöpäivää vietettiin 5.6

Maailman ympäristöpäivän teemana on tänä vuonna Luonnon monimuotoisuus. Vuosittain järjestettävä ympäristöpäivä on osa YK:n vuoden 2010 Luonnon monimuotoisuuden -teemavuoden tapahtumia.


Miksi teemavuosi Luonnon monimuotoisuudesta?
 
Luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan elämän koko kirjoa;lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua; lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Tämän päivän keskeisin ympäristöongelma on luonnon monimuotoisuuden väheneminen.
 
Maailman luonnonsäätiön (WWF) arvion mukaan maapallon luonnon monimuotoisuudesta on hävinnyt jopa kolmannes viimeisten 30 vuoden aikana
 
Ihmisen toiminta kiihdyttää edelleen maapallon eliölajien ja niiden elinympäristöjen sekä geenivarojen häviämistä. Arvioiden mukaan uhattuna on 16 000 eläin- ja 60 000 kasvilajia. Pelkästään EU alueella arvioidaan olevan häviämässä lähes puolet kaikista nisäkäs-, lintu-, perhos- ja matelijalajeista ja yli puolet makean veden kalalajeista.
 
Ilmaston lämpenemisellä on merkittäviä seurauksia maailman ekosysteemeille ja luonnonvaraisille lajeille. Lämpötilan nousu nopeuttaa ihmisen aiheuttamaa uhanalaisten eliölajien häviämistä sukupuuttoon. Monet ekosysteemit vaarantuvat erityisesti rannikoilla, vuoristoissa ja napa-alueilla. Jo kahden asteen nousun maapallon keskilämpötilassa on arvioitu tappavan sukupuuttoon jopa kolmanneksen kaikista kasvi- ja eläinlajeista.

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä