Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ajankohtaista

Osaamispankki avuksi ympäristökasvatukseen

Kierrätyskeskus on ollut mukana tukemassa ja toteuttamassa juuri valmistunutta ympäristökasvatuksen sähköistä tietopankkia Uudellamaalla. Osaamispankki  löytyy osoitteesta www.hyria.fi/osaamispankki.

Osaamispankista hyötyvät kaikki ympäristövastuullisuuden lisäämisestä ja ympäristökasvatuksesta tietoa tai palveluita tarvitsevat kansalaiset, yhdistykset, oppilaitokset, viranomaiset, päättäjät ja yritykset. Osaamispankki voi siis olla tietolähde esimerkiksi opettajalle, joka haluaa järjestää luontoretken oppilailleen.

Osaamispankki laajentaa näkökulman ympäristövastuullisuutta lisäävään toimintaan. Sivustosta on pyritty tekemään mahdollisimman hyvä ja kaikkia hyödyttävä työkalu osallistuvalla suunnittelulla ja avoimuudella. Tietoa löytyy esimerkiksi ympäristökasvatuksellisista kursseista ja ohjelmapaketeista ikäryhmittäin.

Resurssipankin takana on Osaamispankki-hanke 2009–2010, jota koordinoi Hyria koulutus ja keskeisistä Uudenmaan ympäristökasvatustoimijoista koottu hankeryhmä.

Hankkeen päärahoittaja oli Uudenmaan liitto. Ympäristöministeriö myönsi hankkeelle ympäristökasvatusavustusta. Muita rahoittajia ja samalla hankepartnereita olivat Espoon kaupungin Villa Elfvikin luontotalo, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Uudenmaan ELY-keskus ja Vantaan kaupungin ympäristökeskus.

Tiiviissä hankeyhteistyössä olivat myös Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Suomen Luonnonsuojeluliitto ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Lue lisää Osaamispankin sivuilta. Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulutus-sivuilta löydät tietoa ympäristöneuvonnastamme koululaisille, kasvattajille, yrityksille ja yhteisöille.
Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä