Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ajankohtaista

9.7.2015

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus selvitti: harva tietää ilmaisosastot tai ympäristöneuvonnan

Ympäristöasiantuntija Ville Heinilä neuvontatilaisuudessa
Ympäristöasiantuntija Ville Heinilä kertoo tavaroiden uudelleenkäytön merkityksestä työpaikan kierrätystapahtumassa.

Tänä vuonna 25 vuotta täyttävä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus teetti keväällä tutkimuksen, jossa selvitettiin yrityksen toiminnan tunnettuutta ja brändiä. Tutkimus tehtiin sekä henkilökohtaisin syvähaastatteluin että online-lomakekyselynä. Lomakyselyyn vastasi 532 18–70-vuotiasta pääkaupunkiseudun asukasta. Tutkimuksen toteutti Plus One Agency.

Tutkimuksen mukaan vain harva tietää, että Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus jakaa tavaraa maksutta ilmaisosastoilla ja lainaa peräkärryjä, kuljetuspyöriä ja kestoastioita. Suuri yleisö ei tunne myöskään Kierrätyskeskuksen tarjoamaa ympäristökasvatusta ja -neuvontaa. Noin puolet vastanneista tietää tavaroiden maksuttoman noutopalvelun ja työttömien työllistämisen. Parhaiten Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus tunnetaan käytetyn tavaran myymisestä ja vastaanottamisesta sekä tavaroiden kunnostamisesta verstailla.

Vastanneista 76 prosenttia tuntee Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen nimeltä ja 39 prosenttia on käyttänyt Kierrätyskeskuksen palveluja. Ikäryhmistä toiminta tunnetaan parhaiten yli 50-vuotiaiden ja heikoiten alle 30-vuotiaiden keskuudessa.

– Jatkamme ponnisteluja, jotta Kierrätyskeskuksen monipuoliset palvelut saadaan tunnetuksi. Suunnitelmissamme on avata syksyllä verkkokauppa, jolla tavoitamme nuoria aikaisempaa paremmin. Aiomme tuoda myös ympäristöneuvontaa entistä enemmän esille myymälöissämme, kertoo Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen viestintäpäällikkö Päivi Suihkonen.

Ekologisesti järkevää toimintaa

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen myymälöissä asioivat arvostavat laajoja valikoimia ja pitävät kierrättämistä ekologisesti tärkeänä ja järkevänä toimintana. Kannatusta saa myös vaikeasti työllistyvien työllistämisen tukeminen, paikallisuus ja uskonnollinen sitoutumattomuus.

Tavaraa lahjoittavien keskuudessa suurin osa vastaajista arvostaa erityisesti lahjoittamisen helppoutta ja nopeutta. Seuraavaksi tärkein kannustin lahjoittamiseen on halu tukea Kierrätyskeskuksen tekemää hyvää työtä.

– Jatkossakin pyrimme jäämään ihmisten mieliin paikallisena toimijana, joka palvelee hyvin ja edistää kestävä elämäntapaa, linjaa Suihkonen.

Kierrättämistä pidetään elämäntapana

Tutkimuksessa eroteltiin myös, millaisten asiakasryhmien tarpeisiin Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus vastaa. 40 prosentille kierrättäminen on osa luonnollista elämäntapaa – he kokevat Kierrätyskeskuksen arvot ja palvelut tärkeiksi itselleen. 21 prosenttia hakee käytettyä tavaraa, koska haluaa säästää ja 20 prosenttia hakee elämyksellisiä ja inspiroivia löytöjä. Loput 19 prosenttia ei mieti kierrättämistä juuri lainkaan. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy on Helsingin kaupungin tytäryhtiö. Muita omistajia ovat muun muassa HSY, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä joukko kansalaisjärjestöjä. Yritys ei jaa voittoa omistajilleen. Kaikki tuotot käytetään toiminnan tarkoitusperien edistämiseen, ympäristötyöhön ja työllistämiseen.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Päivi Suihkonen, 0400 348 104


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä