Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ajankohtaista

Tiedote: Tavoitteena ympäristötietoinen uusimaalainen

Tiedote 5.6.2014


Uudellemaalle on laadittu toimenpideohjelma, jonka toivotaan nostavan uusimaalaisten ympäristövastuullisuutta ja -tietoisuutta. Ohjelma on laadittu vuosille 2014-2017. Tähtäimenä on muun muassa kansantajuisen ympäristötiedon saaminen enemmän mediaan sekä lähiluonnon merkityksen nostaminen asukkaiden keskuudessa.

 

Toimenpideohjelman laatinut, Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä Välke, luovuttaa ohjelman maakuntajohtaja Ossi Savolaiselle Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2014. klo 10.30–11.30 Uudenmaan liitossa osoitteessa Esterinportti 2 B.


 

 Ohjelman viisi päätavoitetta:

 


1. Uusmaalaisten luonto- ja ympäristösuhde on vahva, oma lähiympäristö koetaan tärkeäksi ja lähiympäristön suunnitteluun on helppo osallistua.

2. Asukkaiden on helppo tehdä kestävän kehityksen mukaisia valintoja hiilineutraalilla Uudellamaalla.

3. Ympäristötieto on mediassa esillä monipuolisesti ja kansantajuisesti.

4. Uusmaalaiset kunnat ovat edelläkävijöitä kestävässä kehityksessä. Kunnissa on vahva kestävän kehityksen arvopohja.

5. Organisaatioilla on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tai ympäristöohjelma.

 

Kullekin tavoitteelle on suunniteltu kahdesta kolmeen toimenpidettä. Ensimmäisen tavoitteen toteuttamiseksi on muun muassa kirjattu toimenpide: ”Kaikille Uudenmaan asukkaille tarjotaan mahdollisuus päästä mukaan luontoretkille.” Tämän toimenpiteen vastuutahoina ovat Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistykset, Uudenmaan Partiopiiri sekä Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry.

 

Toimenpideohjelma on osa Rattailla–hanketta, jonka päärahoittajia ovat olleet Uudenmaan liitto ja Ympäristöministeriö. Muita rahoittajia ja samalla toteuttajia ovat olleet Uudenmaan ELY-keskus,  Espoon ja Helsingin kaupungit, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Metsähallitus, Hyria koulutus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.  Hanketta on koordinoinut Suomen ympäristöopisto SYKLI.

 

Välke-ryhmä on Uudenmaan ELY-keskuksen asettama Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä.  Ryhmän toiminnan tavoitteena on lisätä ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumista ja tiedonvaihtoa sekä ympäristökasvatustyön näkyvyyttä Uudellamaalla. Lisätietoa Välke-ryhmästä ja Uudenmaan ympäristökasvatustoiminnasta löytyy Ympäristövastuullisuuden osaamispankista sekä Välke-ryhmän Facebook-sivuilta.

 

Lisätietoja:

 

  • Maria Runonen, projektipäällikkö,Suomen ympäristöopisto SYKLI, 050 535 1001 / maria.runonen@sykli.fi
  • Riitta Pulkkinen, Rattailla-hankkeen ohjausryhmän pj, Espoon kaupunki/Villa Elfvikin luontotalo, 043 826 5217 / riitta.pulkkinen@espoo.fi

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä