Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ajankohtaista

Tutustu päivitettyyn ympäristöpolitiikkaamme

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kaiken toiminnan tavoitteena on elinympäristön parantaminen. Toimintamme tarkoituksena on vähentää luonnonvarojen kulutusta ja jätteiden määrää. Haluamme lisätä ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuullisuuden ja osallisuuden mahdollisuuksia.
 
Otamme vastaan, huollamme, korjaamme, lahjoitamme ja myymme eteenpäin käytettyjä tavaroita. Valmistamme uusiotuotteita ja lainaamme tavaroita asiakkaillemme. Tarjoamme ympäristökasvatusta, -koulutusta ja -konsultointia. Kehitämme työkaluja ympäristövastuullisuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Edistämme hyvinvointia ja paikallistaloutta, jotka eivät perustu tuotannon ja kulutuksen kasvuun.
 
Tarjoamme kaikille työntekijöillemme ympäristökoulutusta, jotta he pystyvät tunnistamaan Kierrätyskeskuksen ympäristövaikutuksia sekä toimimaan ympäristövastuullisesti työssään ja vapaa-ajallaan.
 
Kehitämme Kierrätyskeskuksen ympäristövaikutusten seurantaa. Pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme luonnonvarojen kulutusta ja ilmastovaikutuksia suhteessa uudelleenkäyttöön ohjaamamme tavaran määrään.
 
Yrityksen ympäristötyötä ohjaa johtoryhmä ja sitä tukee ja jäsentää Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Toimistollamme on lisäksi Green Office -järjestelmä ja yrityksellemme on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Noudatamme Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikkaa, -periaatteita ja -ohjeita. Raportoimme ympäristöasioista vuosittain.
 
Yrityksellämme on ympäristövastaava sekä ympäristötiimi, jossa on edustajat yrityksen johdosta ja eri toiminnoista. Jokaiseen toimipisteeseen on nimetty ympäristöjärjestelmän avainhenkilö sekä ekotukihenkilö.
 
Toteutamme yrityksen ympäristöpolitiikkaa kaikissa toimipisteissämme. Arvioimme ja kehitämme ympäristöpolitiikkaa ja -johtamista sekä tavoitteiden vaikuttavuutta vuosittain.
 
Päivitetty 30.8.2012

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä