Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ajankohtaista

Vapaaehtoistoimintaa pitää helpottaa - VETYn päätösseminaari 6.3.

Tiedote 27.3.2014


Vapaaehtoistyöhanke VETY: vapaaehtoistoimintaa pitää helpottaa, ei vaikeuttaa

 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen VETY-hanke muistuttaa, että hyväntekemisen voi tehdä paljon helpommaksi säädöksiä selkeyttämällä ja hyvällä järjestämisellä. Hankkeen päätösseminaarissa 6.3. pohditaan, miten se onnistuu. Myös juuri julkaistu Onnistunut vapaaehtoistoiminta -opas auttaa eteenpäin.

 

 

"Vapaaehtoistoiminta on arvokasta yhteiskunnalle, ja siitä on iloa ja hyötyä kaikille. Moni hieno asia, jota pidämme itsestäänselvyytenä, on vapaaehtoistyön tulosta", toteaa VETY-hankkeen projektipäällikkö Jenni Sademies.

 

Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanke on luonut rakenteita mahdollisimman sujuvalle vapaaehtoistoiminnalle ja pyrkinyt helpottamaan sitä etenkin yleishyödyllisten yhteisöjen näkökulmasta.

 

Säädökset vaativat selkeyttämistä

 

"Tällä hetkellä monet vapaaehtoistoimintaa koskevat lait ja säädökset ovat hankalasti tulkittavissa tai jopa ristiriidassa toistensa kanssa. Lainsäädännön kehittämisen pitäisi olla yhden ministeriön vastuulla, jolla olisi kokonaiskuva asiasta", Sademies huomauttaa.

 

VETY on koonnut Suomen ja Euroopan maiden vapaaehtoistoimintaa koskevia lakeja ja säädöksiä yhteen avuksi kaikille vapaaehtoistoimintaa järjestäville. Materiaalit toimivat myös vaikuttamistyön tukena.

 

"Esimerkiksi työttömyysturvalaki sanoo, että työtön ei saa vapaaehtoisena tehdä organisaatiossa samaa tai samankaltaista työtä kuin työsuhteiset. Toisaalta työturvallisuuslaissa sanotaan, että työturvallisuus koskee niitä vapaaehtoisia, jotka tekevät samaa tai samankaltaista työtä kuin työntekijät. Tässä on hassu ristiriita", Sademies pohtii.

 

Yhdessä Kansalaisareenan, Helsingin VALIKKO-verkosto ja Espoon järjestöjen yhteisön kanssa VETY ajoi esimerkiksi työttömien vapaaehtoistyön helpottamista.

 

Kesällä 2013 työ- ja elinkeinoministeriö antoikin TE-toimistoille ohjeen oikeudesta työttömyystukeen vapaaehtoistyön aikana. Kaivattu ohje selkeyttää aiemmin kirjavasti sovellettua työttömyysturvalain säädöstä. Aiemmin työttömät saivat helposti karenssin vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta.

 

Oppaasta vinkkejä onnistuneeseen toimintaan

 

"Vapaaehtoistoiminnan onnistuminen on tietenkin myös toimintaa järjestävien käsissä, ei vain lainsäätäjien. Vapaaehtoisuudesta voi tehdä monin tavoin monipuolisempaa, houkuttelevampaa ja avoimempaa eri ihmisryhmille", muistuttaa Sademies.

 

VETY-hanke julkaisi juuri Onnistunut vapaaehtoistoiminta - opas toiminnan kehittäjälle -kirjasen, johon on koottu hankkeen opit ja parhaat käytännöt. Se tarjoaa tietoa ja ideoita vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen.

 

Hankkeessa on julkaistu myös muita hyödyllisiä materiaaleja sekä vapaaehtoisille että toimintaa järjestäville.

 

Kierrätyskeskuksessa on hankkeen aikana kehitetty monenlaisia vapaaehtoistyön muotoja, jotta toiminta olisi esteettömämpää ja sopisi yhä useammalle.

 

Esimerkiksi ei-suomenkielisten vapaaehtoistoimintaa helpotettu järjestämällä kaksikielisiä (englanti-suomi) vapaaehtoispajoja. Hankkeessa on myös kehitetty yrityksille suunnattua Helping Hands & Minds -toimintaa, joissa vapaaehtoistyötä tehdään oman työpaikan luvalla työajalla. Esimerkiksi ryhmä Nokian henkilöstöosastolta oli marraskuussa Kierrätyskeskuksessa tekemässä ympäristökasvatusmateriaaleja.

 

Vuoden 2013 aikana vapaaehtoisia oli noin 80. Vapaaehtoiset esimerkiksi hoitavat kauppojen ilmaistavaraosastoja, auttavat Kädentaitopalvelu Näprää kierrättämään materiaaleja askartelukäyttöön ja opettavat suomea maahanmuuttajataustaisille työntekijöille.

 

 

Lisää kuulet hankkeen päätösseminaarissa "Repullinen eväitä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen" 6.3. Ilmoittautuminen viimeistään ma 3.3. (aino.kostiainen at kierratyskeskus.fi)

Lisätietoja seminaarista


 

 

VETY-hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta. Kansallisena rahoittajana toimii Uudenmaan liitto. Hanke alkoi 1.2.2012 ja päättyy 31.5.2014.

 

Lisätietoja hankkeesta ja julkaisut osoitteessa: www.kierratyskeskus.fi/vety


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä