Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Mukana myös näissä

Globaalia ympäristökasvatusta

Ekologinen velka jäsentämässä tasa-arvoisempia Pohjoisen ja Etelän välisiä suhteita


Maan ystävät ry:n vetämässä hankkeessa tuotetaan oppimateriaaleja, tehdään kouluvierailuja ja järjestetään kouluttajakoulutuksia. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä globaalin Etelän ja teollisen Pohjoisen välisen materiaalisen vuorovaikutuksen luonteesta ja vaikutuksista. Tätä hahmotetaan ekologisen velan käsitteen kautta. Mukana ovat Kierrätyskeskuksen lisäksi Luonto-Liitto ry, Emmaus Aurinkotehda ry ja Uusi Tuuli ry.

Hankkeessa tuotettavien tausta- ja oppimateriaalien teemoja ovat
  • ympäristö- ja ilmasto-oikeudenmukaisuus
  • negatiivisten kehitysmaakysymysten purkaminen ja kehityskäsitysten monipuolistaminen
  • kestävä taloudellinen vaihto Etelän ja Pohjoisen välillä
  • vastuullinen kuluttajuus.

Hanke saa Ulkoministeriöltä yksivuotisen viestintä- tai kehityskasvatushankkeen tukea vuosina 2011-2012.


Uudenmaan ympäristökasvatuksen osaamispankki


Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus oli vuosina 2009-2011 hankepartnerina Hyria Koulutus Oy:n vetämässä osaamispankkihankkeessa, joka on osa Hyvinkään-Riihimäen Ympäristöosaamisen keskuksen (ns. KEKO-verkosto) hankekokonaisuutta. Hankkeessa valmistui sähköinen tietopankki ympäristökasvatuksesta Uudellamaalla.

Hankkeen päärahoittaja oli Uudenmaan liitto. Ympäristöministeriö myönsi hankkeelle ympäristökasvatusavustusta. Muita rahoittajia ja samalla hankepartnereita olivat Espoon kaupungin Villa Elfvikin luontotalo, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Uudenmaan ELY-keskus ja Vantaan kaupungin ympäristökeskus.  Tiiviissä hankeyhteistyössä olivat myös Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Suomen Luonnonsuojeluliitto ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Lue lisää Osaamispankin sivuilta.Lennulogo

Pienten koululaisten iltapäivätoiminnan kehittäminen


Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus osallistui omalla ympäristöneuvontahankkeellaan Helsingin kaupungin Urban II -ohjelman sateenvarjohankkeeseen vuosina 2002-2003.

Kierrätyskeskuksen hankkeessa järjestettiin
lukuisia kerran viikossa kokoontuneita kerhoja ja kehitettiin ensimmäiset versiot Lennun ympäristökerho-ohjelmasta.
Lk tartojpgYmpäristökasvatuksen yhteistyöhanke


Kierrätyskeskus osallistui vuosina 2004-05 Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen koordinoimaan hankkeeseen, jonka päätavoitteena on ympäristökasvatuksen yhteistyön lisääminen Etelä-Suomen ja Viron välillä.

Hankkeessa järjestettiin ympäristö- ja luontokoulujen opettajavaihtoa ja opintomatkoja sekä kansainvälinen ympäristökasvatusseminaari.

Merkittävin hankkeen konkreettisista tuotoksista
Suomessa oli kolmella kielellä julkaistu ympäristö- ja luontokoulujen esite.BsrE


BSR Eagle


Kierrätyskeskus osallistui partnerina Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen vetämään Interreg IIIB-ohjelman hankkeeseen BSR Eagle (9/2004-8/2007). Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ympäristö- ja luontokoulujen ja -keskusten välistä yhteistyötä ja opastuksen menetelmiä. Hankkeeseen osallistui liki 50 partneria 10 maasta (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Venäjä, Viro, Liettua, Latvia, Puola ja Saksa).

Kierrätyskeskus osallistui hankkeessa erityisesti
ympäristö- ja luontokoulujen opettajien
täydennyskoulutuksen kehittämiseen ja verkostojen luomiseen.


Phare


Phare -projekti Taaskasutuskeskused


Vuosina 2004-05 Suomen Kierrätyskeskusten yhdistys osallistui suomalaisena partnerina virolaisten kansalaisjärjestöjen projektiin ”Kierrätyskeskukset”, jonka tarkoituksena oli kehittää kierrätyskeskustoimintaa Virossa.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus toimi hankkeen koordinaattorina Suomen puolella. Hankkeen tavoitteena oli rajatylittävän kierrätyskeskusten verkoston luominen ja toiminnan kehittäminen. Hankkeessa toteutettiin henkilövaihtoja, järjestettiin pieniä seminaareja kierrätyskeskusten työntekijöille, ja kehitettiin työpaja- ja ympäristökasvatustoimintoja eritoten Virossa.


Meri


Meri minussa - meri minus


Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus osallistui yhteistyökumppanina Helsingin ympäristökeskuksen vetämään Meri minussa -hankkeeseen, joka jakoi tietoa Suomenlahdesta laivamatkustajille Suomenlahden molemmin puolin.

Lue lisää hankkeesta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä