Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Avainlukuja


Kierrätyskeskuksen vuosi 2016 lukuina


Uudelleenohjatut tavarat yhteensä - 3 899 766 kpl (+14 %)

  • Myydyt tavarat – 2 502 680 kpl (+14 %)
  • Jaetut ilmaistavarat – 1 397 086 kpl (+14 %)
Uudelleenkäytöllä säästetyt kiinteät luonnonvarat – 57 227 000 kg

Koulutuksen kautta tavoitettu 43 439 henkilöä (+11 %)


Liikevaihto – 7 439 997 euroa (+14 %)

  • Myymälämyynti + 14 %
  • Koulutuspalvelut + 5 %
Myymälöiden lukumäärä: 6 + verkkokauppa

Henkilömäärä keskimäärin kuukaudessa – 424 henkilöä
  • Työsuhteet (vakituiset + määräaikaiset) – 292 henkilöä
  • Muut palvelusuhteet (mm. harjoittelu, työkokeilu, oppisopimus) – 137 henkilöä
  • Tuntityöntekijät – 58 henkilöä


Henkilötyövuodet yhteensä/vuosi – 369 htv


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä