Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Hyvän mitta

Hankkeessa selvitetään, millaisia positiivisia vaikutuksia järjestöt saavat aikaan yhteiskunnassa. Tavoitteena on kehittää yhteiskunnallisia vaikutuksia mittaavia työkaluja, jotka hankkeen päätyttyä ovat kaikkien yhteiskunnan ongelmia ratkovien organisaatioiden käytössä. Kierrätyskeskus edustaa hankkeessa organisaatiota, joka luo pitkäaikaistyöttömille mahdollisuuksia päästä takaisin työuralle.

Hankkeen päärahoittaja on Me-säätiö ja muita kumppaneita Sitra, Veikkaus ja Raha-automaattiyhdistys. Hankkeessa on mukana myös opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sitä koordinoi yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO.

Selvitystyö kestää kevääseen 2017. Tällöin hankkeessa luodut mittarit ja arviointimenetelmät ovat minkä tahansa yhteiskunnallista hyvää tekevän organisaation käytössä.

Hankkeen yhteyshenkilö Kierrätyskeskuksessa:

Elina Kauppila
p. 0400 348 109
elina.kauppila@kierratyskeskus.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä