Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Työssä oppien – portti tulevaisuuteen

Marraskuussa 2016 alkanut hanke, jossa luodaan uudenlainen työssäoppimisen malli tukemaan siirtymistä jatko-opintoihin ja työelämään.  Hankkeessa rakennettavan mallin kautta on mahdollista suorittaa logistiikka-alan osatutkinto tai kokonainen tutkinto työjakson aikana Kierrätyskeskuksella.

Opiskelun suunnittelua, ohjausta ja arviointia varten rakennetaan digitaalinen oppimisympäristö. Myös työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamiseen luodaan oma uudenlainen sähköinen kohtaamispaikka.

Ammatillinen koulutus on muuttumassa muotoaan. Koulutuksen järjestämisessä haetaan aiempaa enemmän työelämävastaavuutta, ja opinnot halutaan siirtää lähemmäksi työelämää. Työssä oppien – portti tulevaisuuteen -hankkeeseen asetetut tavoitteet ovat suurelta osin yhteneväisiä tulevien muutosten kanssa. Hanke toimii siis osaltaan pilottina uuden toimintatavan jalkauttamisessa käytännön tasolle.

Hankkeessa ovat mukana ovat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Turun Ekotori ja Ammattienedistämislaitos AEL.

Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2016–31.12.2018.


Hankkeen yhteyshenkilö Kierrätyskeskuksessa on:

Auli Laaksonen
p. 0400 348 140
auli.laaksonen@kierratyskeskus.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä