Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Uudelleenkäyttöön ohjaava yritysyhteistyömalli


Uudelleenkäyttöön ohjaavien yritysyhteistyömallien jatkokehittäminen ja niiden integroiminen kierrätyskeskustoimijan perustoimintoihin
on Ympäristöministeriön ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen yhteishanke. Se toteutetaan ajalla 15.9.2015-30.6.2016.

Hanke on jatkoa Uudelleenkäyttöön ohjaavan ja motivoivan palvelumallin rakentaminen yrityksille -hankkeelle.

Jatkohankkeessa kehitetään eteepäin palvelumalleja asiakas- ja yritysrajapinnoissa. Samanaikaisesti juurrutetaan tarvittavia työprosesseja osaksi kierrätyskeskustoimijan perustoimintoja.

Lisäksi tavoitteena on:

  • Uudelleenkäytön näkyvyyden kasvu ja kiinnostuksen lisääntyminen uudelleenkäyttövaihtoehtoja kohtaan.
  • Ympäristövastuullisuuden ja -tietoisuuden kasvu.
  • Tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäytön tekeminen yrityksille aiempaa helpommaksi.
  • Luonnonvarojen ja ympäristön kulutuksen vähentäminen.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä