Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Kierrätyskeskuksen historiaa

Alussa oli innokkaiden kansalaisjärjestöjen yhteistyö, kierrätysliike tavaranvaihtopäivineen. Tälle perustalle syntyi Kyläsaaren kierrätyskauppa vuonna 1990.

Nyt – lähes 30 vuoden jälkeen – unelma luonnonvarojen ja ympäristön säästämisestä on sama, mutta olemme paljon enemmän.

historia messutKierrätyskeskuksen synty juontaa juurensa 1980-luvun tavaranvaihtopäiviin. Niiden tarkoitus oli – paitsi käyttää hyväksi vanhoja tavaroita ja siten säästää luonnonvaroja – myös herättää ihmiset ajattelemaan tavarasuhdettaan ja kulutustaan sekä niiden vaikutusta ympäristöön.

Kierrätysliike oli tuohon aikaan kansalaisjärjestöjen rekisteröimätön yhteistyömuoto, joka edisti jätteiden hyötykäyttöä ja luonnonvarojen säästöä. Kierrätysliikkeessä toimi luonnonsuojelu- sekä kuluttaja-, asukas-, harrastus- ja opettajajärjestöjä.

Idea Kierrätyskeskuksesta

Yksittäisten tavaranvaihtopäivien järjestäminen oli työlästä, joten Kierrätysliikkeen puuhaihmiset alkoivat suunnitella organisoidumpaa ja pysyvämpää toimintaa – Kierrätyskeskusta. Pysyvään toimipisteeseen olisi mahdollista yhdistää muutakin hyödyllistä, kuten tavaroiden kunnostusta sekä jäte- ja ympäristöneuvontaa.

Kyläsaaren toimipiste avataanhistoria ilmais

Kyläsaaren toimipiste avattiin yleisölle 30.10.1990. Ennen toiminnan aloittamista oli tehty kovasti valmistelevaa työtä. Toimintaa harjoittava Helsingin Kierrätyskeskus Oy oli perustettu vuoden 1989 joulukuussa. Ympäristöministeriö myönsi avustuksen kierrätyskeskustoiminnan käynnistämistä varten. Helsingin kaupunki osallistui hankkeen kustannuksiin vuokrakustannuksista vastaamalla.

Alkuvaiheessa yhtiöllä ei ollut varaa palkata montakaan työntekijää. Yhteistyö Helsingin kaupungin töidenjärjestely-yksikön kanssa alkoikin heti alkuvaiheessa. Pitkäaikaistyöttömille löytyi mielekäs paikka työllistymiseen.

Myös yhteistyö Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kanssa alkoi aivan alusta pitäen. Vaikka kaupunki ei tuolloin ollut vielä osakkaana Kierrätyskeskuksessa, ympäristökeskus toimi työllistettyjen virallisena työnantajana. Sama toimintamalli otettiin käyttöön myöhemmin myös Vantaalla ja Espoossa toiminnan laajetessa.

Toimintatavat jalostuvathistoria perakarry

Alkuaikoina Kierrätyskeskus välitti ainoastaan maksutonta tavaraa. Maksuttomat tavarat vetivät puoleensa kuitenkin liikaa trokareita. Toiminnan rauhoittamiseksi Kierrätyskeskus alkoi periä maksua vuonna 1992. Aluksi pidettiin huutokauppoja, myöhemmin taravoita ryhdyttiin hinnoittelemaan.

Alusta asti pidettiin tärkeänä, että Kierrätyskeskus antaa myös ympäristöalan neuvontaa ja koulutusta. Kierrätysmessujen stimuloima kierrätysbuumi lähti 1990-luvun alussa tosissaan käyntiin. Luennoitsijoita kyseltiin moniin tilaisuuksiin, toreille ja kouluihin.

Neuvontapaineessa hikoileva Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV, nykyisin HSY) teki Kierrätyskeskuksen kanssa sopimuksen neuvonnan tarjoamisesta. Kompostoituvan jätteen erilliskeräyksen aloituskampanja syksyllä 1990 oli Kierrätyskeskuksen tulikoe, johon se toimitti 27 neuvojaa. Koe läpäistiin kunnialla, ja siitä lähtien Kierrätyskeskus on tunnettu tavaranvaihdon ohella myös ympäristöneuvonnan keskuksena.

Toiminta laajeni vuonna 1993, kun Kierrätyskeskus avasi uuden toimipisteen Vantaalla. Seuraavana vuonna oli vuorossa Espoo. Tällä hetkellä myymälöitä on pääkaupunkiseudulla kuusi: kolme Helsingissä, kaksi Espoossa ja yksi Vantaalla. Elokuussa 2015 Kierrätyskeskus avasi myös oman verkkokauppansa, joka palvelee asiakkaita ympäri Suomen.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä