Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Kierrätyskeskuksen omistajat ja hallitus

Yrityksen osakkaat

 • Helsingin kaupunki
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
 • Espoon kaupunki
 • Vantaan kaupunki
 • Kauniaisten kaupunki
 • Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
 • SLL:n Uudenmaanpiiri ry
 • HYY-yhtiöt
 • Luonto-Liitto ry
 • Korso-Koivukylän Linkki ry
 • Suomen 4H-liitto
 • Marttaliitto ry
 • Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry
 • Ympäristö- ja Kuluttajapoliittinen yhdistys ry
 • Ruohonjuuri Oy

Yhtiöllä on lisäksi henkilöosakkaita.

Yrityksen hallitus 2016–2018

 • Esa Nikunen (Helsingin kaupunki), hallituksen puheenjohtaja
 • Markus Turunen (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä), hallituksen varapuheenjohtaja
 • Joel Heino (Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry)
 • Ursula Immonen (Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry)
 • Asta Kuosmanen (Marttaliitto ry)
 • Tiina Laurila (Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys ry)
 • Esa Nikunen (Helsingin kaupunki)
 • Katariina Rautalahti (Vantaan kaupunki)
 • Tarja Söderman (Espoon kaupunki).

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä