Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ekopassi - ympäristökoulutusta kaikille


Ympäristövastuullisuus on yksi Kierrätyskeskuksen arvoista, ja sen edistäminen kuuluu jokaiselle työntekijälle. Ekopassi on Kierrätyskeskuksen oma ympäristökoulutus, johon kaikki työntekijät ja harjoittelijat osallistuvat työajallaan. Myös vapaaehtoiset ovat tervetulleita koulutuksiin. 

Ekopassi-koulutukset auttavat kehittämään ammattitaitoa työhön liittyvissä ympäristöasioissa ja liittämään yksittäiset teot osaksi laajempaa kokonaisuutta. Ekopassi-koulutuksiin osallistumisesta saa todistuksen.

Ekopassin perusosa koostuu neljästä teemasta: jätteiden lajittelu ja vähentäminen, luonnonvarojen kulutus, energiansäästö sekä kestävät hankinnat. Lisäksi tarpeen mukaan järjestetään lisäkoulutusta muista aiheista, kuten vaarallisen jätteen vastaanotto tai kompostointi, sekä kiertokäyntejä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen.

Jos olet jo käynyt Ekopassi-koulutuksia mutta sinulta puuttuu todistus, voit pyytää sen ekopassikoordinaattorilta (yhteystiedot alla).

Ekopassi-logo

Lisätietoja:

Elsa Rintala, ekopassikoordinaattori
etunimi.sukunimi@kierratyskeskus.fi
045 6366310

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä