Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Vastuullisuus toiminnassa


Kierrätyskeskuksessa vastuullisuus on punaisena lankana kaikessa toiminnassamme. Tärkein arvomme on vastuu ympäristöstä: kaikki toimintamme tähtää ekologisesti kestävään tulevaisuuteen.


Tavoitteenamme on:

  • vähentää luonnonvarojen kulutusta
  • kasvattaa ympäristötietoisuutta
  • lisätä osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia.

Ympäristötyömme on sosiaalisesti kestävää, ja pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistäminen on keskeinen osa toimintaamme.


Toimintaamme ohjaavat seuraavat sosiaalisen vastuun periaatteet:

  • Hyvä työpaikka: tarjoamme merkityksellisiä työtehtäviä ja matalan kynnyksen väylän työelämään.
  • Hyvä naapuri: luomme keinoja kasvattaa yhteisöllisyyttä.
  • Vastuullinen yhteiskunnan jäsen: Kehitämme toimintatapoja, joiden puitteissa asiakkaamme ja muut sidosryhmämme voivat osallistua sosiaalisen vastuun kantamiseen.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys. Tuottoa ei jaeta omistajille, vaan tulo ohjataan suoraan yhtiön mission mukaiseen yleishyödylliseen työhön.


Yhteiskunnallinen yritys


Suomalaisen Työn Liittoon myöntänyt Kierrätyskeskukselle Yhteiskunnallinen yritysmerkin yhtenä ensimmäisten joukossa. Merkki viestii yrityksistä, jotka kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin.

Yhteiskunnallinenyritys logoSosiaalinen yritys


Olemme sosiaalinen yritys: vähintään kolmannes meillä aloittavista työntekijöistä on osatyökykyisiä tai pitkäaikaistyöttömiä.


Ekokompassi-todistus


Kierrätyskeskukselle on myönnetty Ekokompassi-todistus. Ekokompassi on pk-yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöasioiden hallinnan työkalu, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen.

Ekokompassi


Green Office


Kierrätyskeskuksen Kalasataman toimipisteellä (hallinto ja ympäristökoulutus) on käytössään WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmä.


Laatutyö

Toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä hyödynnetään jatkuvan parantamisen ja Leanin periaatteita sekä EFQM-mallia. 

Ohjaamme laadukkaiden työprosessien avulla mahdollisimman tehokkaasti tavaraa uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Laatu on meillä ennen kaikkea tekemisen laatua. Materiaali tulee meille lahjoituksena, ja me haemme sille mahdollisimman hyvän käyttötarkoituksen.

Ympäristökoulutusten ja muiden tuottamiemme palveluiden kehittäminen pohjaa aina asiakkaiden tarpeisiin.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä