Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Sosiaalinen vastuu


Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa tehdään sosiaalisesti kestävää ympäristötyötä. Tällä sivulla kerrotaan Kierrätyskeskuksen sosiaalisen vastuun periaatteista. 


Yhteiskunnallinenyritys logo

Hyvä työpaikka

laulutuokio2

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus tarjoaa merkityksellisiä työtehtäviä ja matalan kynnyksen väylän työelämään. Olemme osaamisen kehittymisen ja voimavarojen kasvamisen mahdollistava työpaikka.

Kehitämme työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Johtamisessa ja esimiestyössä huomioidaan työntekijöiden moninaisuus.  

Tarjoamme työntekijöillemme henkilökohtaista työhönvalmennusta yksilön – aktiivisen toimijan – lähtökohdista käsin. Kierrätyskeskuksen tavoitteena on rakentaa aidosti monimuotoinen, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö (kts. Kierrätyskeskuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma).

Organisaatio on sitoutunut valmentavaan johtamiseen ja esimiestyöhön. Valmentavan esimiestyön tavoitteena on, että tuetussa työsuhteessa olevat työntekijät löytävät työpaikan avoimilta työmarkkinoilta Kierrätyskeskuksessa työskentelyn aikana. Koemme onnistuneemme, kun työntekijämme valmiudet jatkotyöllistymiseen paranevat.

Vuonna 2016 Kierrätyskeskuksessa järjestettiin koko henkilöstön kattava työhyvinvointikysely. Useista eri osa-alueista koostunut kysely keräsi kaikin puolin keskimääräistä paremmat tulokset, joiden perusteella Kierrätyskeskus on erittäin hyvä työpaikka.

Parhaimmat arvot kyselyssä saivat:

  • Työilmapiiri
  • Työn mielekkyys
  • Johtaminen ja lähiesimiestyö

Hyvä naapuri

Kierrätyskeskus luo mahdollisuuksia yhteisöllisyyden lisäämiseen. Toimimme osana paikallisyhteisöä ja verkostoidumme mm. koulujen, päiväkotien, yhdistysten ja taloyhtiöiden kanssa kestävän elämäntavan edistämiseksi. 

Koulutustoiminta tukee asukkaiden ja erityisesti lasten osallisuutta elinympäristöön liittyvissä kysymyksissä. Koulutus toteutetaan eri ikäryhmille sopivalla tavalla, ja sitä tarjotaan myös selkokielellä.

Vastuullinen yhteiskunnan jäsen

Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja valmentaminen lisäävät sosiaalista osallisuutta ja vähentävät syrjäytymistä. Vapaaehtoistoiminta puolestaan antaa mahdollisuuden olla mukana yhteisössä ja tehdä tärkeää ympäristötyötä. Toiminnan toteuttamisessa kiinnitetään huomiota vapaaehtoisten hyvinvointiin ja oppimiseen.

Kierrätyskeskus kehittää toimintatapoja, jotka tarjoavat asiakkaille ja sidosryhmille mahdollisuuden sosiaalisen vastuun kantamiseen. Teemme aktiivista yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Hankinnoissa suosimme sosiaalisia ja yhteiskunnallisia yrityksiä sekä yrityksiä, jotka muutoin painottavat sosiaalista vastuuta.

Askartelumateriaalien ilmaistukku palvelee ei-kaupallisia tahoja, ja kulttuuri- ja opiskelijatapahtumia tuetaan tavaralahjoituksin. Nostamme vastuullisen kulutuksen ja vanhan tavaran arvostusta.
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä