Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ympäristövastuu

Tavaroiden uudelleenkäyttö säästää luontoa


Jos Kierrätyskeskuksesta vuonna 2016 hankitut tavarat olisi ostettu uutena, olisi kulunut noin

  • 57 miljoonaa kiloa kiinteitä luonnonvaroja. Määrä vastaa noin 1 427 keskivertosuomalaisen vuosittaista luonnonvarojen kulutusta.

  • 3 miljoonaa kuutiota vettä. Määrä vastaa 2 129 suomalaisen vuosittaista vesijalanjälkeä. Vesijalanjälkeen lasketaan juoma- ja talousveden lisäksi kaikki vesi, joka on kulutettu tuotteen kasvatukseen, tuotantoon ja jalostukseen.
  • 10 323 tonnia hiilidioksidia. Määrä vastaa 1 032 keskivertosuomalaisen vuotuisia päästöjä.


Luvut perustuvat Kierrätyskeskuksen kautta vuonna 2016 kulkeneen tavaran MI-luonnonvaralaskelmaan. Lisää tietoa luonnonvaralaskennasta saa Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta.

Kierrätyskeskus välittää paljon tavaraa uudelleenkäyttöön


Vuonna 2016 Kierrätyskeskuksen toimipisteiden kautta kulki noin 3,9 miljoonaa tuotetta uudelleenkäyttöön. Yli 1,4 miljoona tuotetta annettiin ilmaiseksi.

Yhteensä Kierrätyskeskuksen kaupoissa kävi vuoden 2016 aikana yli 760 000 asiakasta.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ympäristöpolitiikka


Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen toiminnan tavoitteena on elinympäristön parantaminen sekä  luonnonvarojen kulutuksen ja jätteiden määrän vähentäminen. Haluamme lisätä ympäristötietoisuutta ja ympäristövastuullisuuden ja osallisuuden mahdollisuuksia.

Otamme vastaan, huollamme, korjaamme, lahjoitamme ja myymme eteenpäin käytettyjä tavaroita. Valmistamme uusiotuotteita ja lainaamme tavaroita asiakkaillemme. Tarjoamme ympäristökasvatusta, -koulutusta ja -konsultointia. Kehitämme työkaluja ympäristövastuullisuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Edistämme hyvinvointia ja paikallistaloutta, jotka eivät perustu tuotannon ja kulutuksen kasvuun.

Tarjoamme kaikille työntekijöillemme ympäristökoulutusta, jotta he pystyvät tunnistamaan Kierrätyskeskuksen ympäristövaikutuksia sekä toimimaan ympäristövastuullisesti työssään ja vapaa-ajallaan.

Kehitämme Kierrätyskeskuksen ympäristövaikutusten seurantaa. Pyrimme jatkuvasti vähentämään toimintamme luonnonvarojen kulutusta ja ilmastovaikutuksia suhteessa uudelleenkäyttöön ohjaamamme tavaran määrään.

Yrityksen ympäristötyötä ohjaa johtoryhmä ja sitä tukee ja jäsentää Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä. Toimistollamme on lisäksi Green Office -järjestelmä ja yrityksellemme on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Noudatamme Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikkaa, -periaatteita ja -ohjeita. Raportoimme ympäristöasioista vuosittain.

Yrityksellämme on ympäristövastaava sekä ympäristötiimi, jossa on edustajat yrityksen johdosta ja eri toiminnoista. Jokaiseen toimipisteeseen on nimetty ympäristöjärjestelmän avainhenkilö sekä ekotukihenkilö.

Toteutamme yrityksen ympäristöpolitiikkaa kaikissa toimipisteissämme. Arvioimme ja kehitämme ympäristöpolitiikkaa ja -johtamista sekä tavoitteiden vaikuttavuutta vuosittain.

Päivitetty 31.3.2015


  • Suomalaisen Työn Liittoon myöntänyt Kierrätyskeskukselle Yhteiskunnallinen yritysmerkin yhtenä ensimmäisten joukossa. Merkki viestii yrityksistä, jotka kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin.

Yhteiskunnallinenyritys logo

  • Kierrätyskeskuksen ympäristötyölle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti. Ekokompassi on pk-yrityksille suunnattu kevennetty ympäristöasioiden hallinnan työkalu, joka tarjoaa järjestelmällisen tavan ympäristöjohtamiseen.

Ekokompassi


  • Kierrätyskeskuksen omassa hallinnossa ja ympäristökoulutuksessa (Kalasataman toimipiste) on käytössä WWF:n kehittämä Green Office -ympäristöjärjestelmä.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä