Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Kurkkasitko kuittiin?

Kun teet ostoksia Kierrätyskeskuksen kaupoissa, tulostuu kuittiin tieto siitä paljonko kiinteitä luonnonvaroja juuri säästit. Mitä tämä tarkoittaa?

Kuitin luku on Kierrätyskeskuksen luonnonvaralaskurin tulos. Laskuri tekee arvion kierrätystuotteen luonnonvarasäästöstä laskemalla paljonko luonnonvaroja olisi kulunut vastaavan uuden tuotteen tuottamiseen sekä sen elinkaareen. Kun tuote on ostettu käytettynä, ei luonnonvaroja kulu.

Miksi lasketaan?

Laskuri auttaa ymmärtämään miten suurta uusien tuotteiden aiheuttama luonnonvarakulutus käytännössä onkaan, vaikka sitä ei aina tule ostoksia tehdessä ajatelleeksi. Laskurin kautta meille konkretisoituu kuinka paljon voimme säästää elintärkeitä luonnonvaroja myös tulevien sukupolvien käyttöön.

Mihin tämä kaikki perustuu?

Luonnonvaralaskenta perustuu MI-lukuihin (material input), jotka kertovat paljonko luonnonvaroja kuluu yhden raaka-ainekilon tuottamiseen. Tuotteen MI-luku kertoo tuotteen vaatimasta materiaalikäytöstä eli tuotannon, käytön ja hävittämisen aikana tapahtuneesta luonnonvarojen kulutuksesta.

Luonnonvaralaskennassa on huomioitu kiinteät luonnonvarat, joihin kuuluvat sekä bioottiset (viljelty ja viljelemätön biomassa, esimerkiksi tuotantokasvit) että abioottiset luonnonvarat (raaka-aineena mm. käytetyt malmit, fossiiliset polttoaineet ja siirretyt maa-ainekset).

Lisätietoa MI-laskennasta löytyy Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta.

Tuotteiden virtaa

Kierrätyskeskuksen luonnonvaralaskurista löytyvät MI-luvut kaikille kassajärjestelmässä oleville tuoteryhmille. Koska Kierrätyskeskuksen kaupoissa myytävä tavara on hyvin monipuolista, on jokaisen yksittäisen tuotteen tarkka luonnonvarasäästöluku mahdotonta laskea. Tästä syystä käytämme tuoteryhmäkohtaisia kertoimia, joiden myötä tuloksiin liittyy jonkin verran epävarmuutta. Tarkoitus ei kuitenkaan ole antaa syntyvälle luonnonvarasäästölle tarkkoja lukuja, mutta paras mahdollinen arvio kuitenkin.

Jotta laskelmat pitäisivät paikkansa, seurataan luonnonvaralaskurin ajantasaisuutta säännöllisesti tarkistamalla MI-luvut ja tuotesisällöt.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä