Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Laskurit auttavat ekotekojen vaikutusten arvioinnissa

Netistä löytyy useita laskureita, jotka havainnollistavat valintojesi vaikutusta luonnonvarojen kulutukseen tai päästöjen syntymiseen.

Maa- tai hiilijalanjäljen laskeminen: jalanjalki pieni


Luonnonvarojen kulutusta voidaan laskea ekologisen jalanjäljen avulla. Se kuvaa maa- ja vesialaa, joka tarvitaan ihmisen tai väestön kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn.

Lahden Kaupungin ilmastopelissä kartoitetaan ekologista jalanjälkeä ja hiilidioksidin määrää samassa testissä ja verrataan sitä keskimääräisen Lahtelaisen tuloksiin.

Suomen Ympäristökeskuksen ja YLE:n tekemä
 Ilmastodieetti -laskuri mittaa minkä verran tuotat ilmastoa rasittavaa hiilidioksidia.  Laskurin etuna on tulosten tallennettavuus, jonka avulla voi seurata vähennystoimenpiteiden vaikutuksia.   

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä