Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Valinnoillasi on vaikutusta

suurkulutustie pieni
  • Suomalaisten luonnonvarojen kulutus vaihtelee vuosittain alle 10 000 kg ja yli 160 000kg välillä1). Vaihtelu riippuu elintavoista eli luonnonvarojen kulutukseen pystyy vaikuttamaan merkittävästi omilla teoillaan.
  • Oma  toimintasi on tärkeä esimerkki muille2).
  • Pienikin ympäristöystävällisten kuluttajien joukko tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisten palveluiden ja tuotteiden kehittämiselle eli ympäristöinnovaatioille.

1) Kotakorpi, Elli, Satu Lähteenoja & Michael Lettenmeier (2008) KotiMIPS -Kotitalouksien luonnonvarojen kulutus ja sen pienentäminen. Tutkimus löytyy täältä.

2) Tutkimus hotellipyyhkeiden pesuvälin pidentämisestä ja tämän ekoteon leviämisestä esimerkin voimalla. Kun hotellivieraille kerrottiin kirjallisesti, että edellinen vieras oli jättänyt pyyheliinansa pesettämättä joka päivä, seuraava asukas toimi samalla tavalla 33% useammin kuin silloin kun hän ei tiennyt edellisen asiakkaan toiminnasta. Toisen esimerkki siis lisäsi ympäristömyönteistä käyttäytymistä kolmanneksella. Esimerkin lähde: Noah J. Goldstein, Steve J. Martin & Robert B. Cialdini (2009) Yes!: 50 Scientifically Proven Ways to Be Persuasive.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä