Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Ympäristömerkit

Ympäristömerkkien tarkoitus on auttaa kuluttajia jokapäiväiseen elämään liittyvissä kulutus- ja ostopäätöksissä. Hankkimalla ympäristömerkittyjä tuotteita on helppo muuttaa kulutustottumuksia ympäristöä säästävään suuntaan. 

Käytössä on useita erilaisia ympäristömerkkejä. Osa merkeistä on virallisia, kuten Pohjoismainen ympäristömerkki, Euroopan ympäristömerkki ja EU:n luomumerkki. Yleisimmät viralliset ympäristömerkit on esitelty alla. Markkinoilla on myös useita muita luotettavia ympäristömerkkejä kuten Energian ympäristömerkki tai Reilun kaupan merkki.  Kattavasti ympäristömerkit esitellään kuluttajaviraston sivuilla.

Ympäristömerkinnän tavoitteet

Ympäristömerkinnän tavoitteena on lisätä puolueetonta tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista sekä ohjata tuotteiden valmistusta ja kulutusta ympäristöä säästävään suuntaan. Ympäristömerkkien avulla yritys voi tiedottaa kuluttajille tuotteensa kilpailukyvystä ympäristöasioissa. Yritykset voivat hyödyntää ympäristömerkin saaneita tuotteita myös tehdessään omia hankintojaan. Perusajatuksena kaikissa merkeissä on se, että kussakin tuoteryhmässä vain ympäristölle parhaat tuotteet voivat saada ympäristömerkin käyttöoikeuden.

Virallisia tuotteiden ympäristömerkkejä

Joutsenmerkki

  • Pohjoismainen ympäristömerkki, Joutsenmerkki

Joutsenmerkki, antaa luotettavaa tietoa hyödykkeiden ympäristövaikutuksista. Eri tuoteryhmille on laadittu kriteerejä, joissa otetaan huomioon luonnonvarojen ja energian kulutus, haitalliset päästöt, melu, haju, jätteet ja mahdollisuus hyötykäyttöön.Kriteerit laaditaan asiantuntijaryhmissä, jotka arvioivat tuotteen olennaisia ympäristövaikutuksia tuotteen elinkaaren eri vaiheissa - valmistuksessa, jakelussa, käytössä ja poistossa. Merkin myöntämiskriteerit uusitaan noin kolmen vuoden välein, eli tuotteiden on kehityttävä vastaamaan uusia kriteereitä. Merkkiä myönnettäessä otetaan huomioon myös tuotteen laatu: merkintä ei saa aiheuttaa laatu- tai toimivuustason heikkenemistä.

Euroopan

  • Euroopan ympäristömerkki, Kukkamerkki

Euroopan ympäristömerkki on samankaltainen ympäristömerkki kuin Joutsenmerkki. Se perustuu ympäristövaikutuksiin, joita tuotteesta aiheutuu sen koko elinkaaren aikana. Vaatimustaso on asetettu niin, että 5-40 % tuoteryhmän tuotteista voi saada merkin käyttöoikeuden. Ympäristömerkki myönnetään vain tuotteille, jotka täyttävät ennalta laaditut ympäristön kuormitusta koskevat vaatimukset.

Energiamerkki

  • Energiamerkki

Energiamerkki kertoo laitteen energiankulutuksen ja suorituskyvyn. Se on nykyään pakollinen kylmälaitteissa, pyykinpesukoneissa, kuivausrummuissa, kuivaavissa pesukoneissa sekä astianpesukoneissa. Merkinnän tavoitteena on ohjata kulutusta vähemmän energiaa kuluttaviin laitteisiin.

Luomu-valvottua-tuotantoa

  • Luomu -valvottua tuotantoa -merkki

Luomu -valvottua tuotantoa -merkki eli ns. aurinkomerkki noudattaa EU:n

asetuksen luomuehtoja ja osoittaa että tuote on suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Tuote on valmistettu, pakattu tai etiketöity Suomessa. Merkin myöntää Elintarviketurvallisuusvirasto.

EU-uusi-luomulogo-080210 pieni

  • EU:n luomumerkki

EU:n luomumerkki tarjoaa kuluttajille varmuuden tuotteen alkuperästä ja laadusta. Merkin käyttö edellyttää, että vähintään 95 % tuotteen sisältämistä raaka-aineista on tuotettu EU:n luomuviljelysäädöksiä noudattaen.

 

Heinäkuusta 2010 alkaen EU:n luomutunnuksen käyttö on pakollista kaikissa Euroopan unionissa esipakatuissa luomuelintarvikkeissa. Tunnusta voi käyttää vapaaehtoisesti myös muissa kuin esipakatuissa luomuelintarvikkeissa, jotka on tuotettu EU:ssa, tai missä hyvänsä luomutuotteissa, jotka on tuotu EU:n ulkopuolisista maista.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä